Cwblhau'r broses o drosglwyddo cwmni dŵr

dwr Image copyright Severn Trent

Mae'r broses ddadleuol o drosglwyddo cwmni dŵr gwerth £84m, sy'n gwasanaethu rhan o ogledd-ddwyrain Cymru a Sir Gaer - Dŵr Dyffryn Dyfrdwy - wedi ei gwblhau, yn ôl y perchnogion newydd, Dŵr Severn Trent.

Roedd hyn yn dilyn penderfyniad gan wrthwynebwyr i ollwng apêl gyfreithiol ar ôl i'r Uchel Lys ddyfarnu y gallai'r broses fynd yn ei flaen.

Dywedodd rhai sy'n ceisio atal y gwerthiant eu bod yn ofni y bydd swyddi'n cael eu colli ac y bydd biliau'n cynnyddu.

Ond dywedodd Severn Trent eu bod wedi ymrwymo i "gadw biliau yn isel".

Wrth gyhoeddi fod y cytundeb wedi ei gwblhau, dywedodd Severn Trent y bydd y 230,000 o gwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn disgwyl gweld "mentrau newydd a gwell gwasanaeth i gwsmeriaid, gydag biliau isel" a buddsoddi yn y gwasanaethau.