Marwolaeth Llandaf: Rheithgor yn ystyried eu dyfarniad

Xixi Bi Image copyright Wales News Service
Image caption Dywedodd Jordan Matthews mai 'damwain' oedd marwolaeth ei gariad Xixi Bi

Mae aelodau'r rheithgor yn achos dyn 24 oed sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad yn dechrau ystyried eu dyfarniad.

Mae Jordan Matthews yn cyfaddef dynladdiad, ond yn gwadu llofruddio Xixi Bi yn ei fflat yn Llandaf, Caerdydd.

Honnodd Paul Lewis QC ar ran yr erlyniad bod Mr Matthews wedi "curo Ms Bi i farwolaeth yn ei chartref ei hun mewn ymosodiad milain a pharhaus arni".

Clywodd y llys hefyd bod Ms Bi, oedd yn 24 oed, wedi dioddef anafiadau dros ei hwyneb a'i chorff oedd yn awgrymu iddi ddioddef sawl ymosodiad.

Yn ogystal ag anafiadau newydd, oedd yn cynnwys gên oedd wedi ei dorri, roedd tystiolaeth o hen anafiadau oedd yn gwella.

'Ysmygu canabis'

Dywedodd Mr Matthews yn ystod yr achos nad oedd "erioed wedi cyffwrdd â Miss Bi ar bwrpas."

Fe wnaeth Mr Matthews gyfaddef ei fod yn ysmygu "eithaf tipyn" o ganabis ar y pryd a chlywodd y llys ei fod yn teimlo'n "ansicr" pan aeth ei gariad i ymweld â'i theulu yn Tsieina.

Dywedodd ei fod wedi dod i gredu fod Miss Bi yn anffyddlon iddo a'i bod ar y pryd wedi derbyn neges ar ei ffôn gan rywun o'r enw 'Ben' ar yr ap Tinder.

Fe gytunodd yr erlyniad a'r amddiffyniad nad oedd gan Miss Bi yr ap hwnnw ac nad oedd ganddi gysylltiad gyda dyn o'r enw 'Ben'.

Dywedodd Mr Matthews ei fod wedi codi Miss Bi oddi ar y soffa a'i thaflu yn erbyn ffrâm drws. Fe laniodd hi ar gwpwrdd dillad, a phan regodd hi arno fe wnaeth ei tharo gyda'i ddwrn.

Clywodd y llys bod y cwpl wedi symud i mewn gyda'i gilydd ym mis Ebrill 2015.

Cafodd Ms Bi ei geni yn China, ond cafodd ei haddysg yng Nghymru ac roedd ar fin dychwelyd i'r brifysgol pan fu farw.