Trên Bach Ffestiniog yn cael ei harddangos yn Llundain

Palmerston Image copyright Chris Parry
Image caption Cafodd Palmerston ei adeiladu yn Llundain yn 1864

Bydd un o drenau bach gweithredol hynaf Cymru yn dychwelyd i'r ddinas lle gafodd hi ei hadeiladu i ddathlu lansiad cynllun sydd yn ceisio codi ymwybyddiaeth am reilffyrdd bach.

Nod y cynllun, yn orsaf drenau Kings Cross, Llundain yw esbonio beth sydd gan reilffyrdd bach i'w cynnig a sut i ymweld â nhw.

Mae Big Train Meets Little Train wedi ei ariannu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Bydd injan stêm Palmerston, sydd wedi bod yn rhedeg ar reilffordd Ffestiniog ers 153 o flynyddoedd, yn cael ei harddangos yn swyddfa docynnau Kings Cross tan 25 Chwefror.

Enwi ar ôl is-iarll

Dyma'r tro cyntaf i'r injan ddychwelyd i Lundain ers iddi gael ei hadeiladu yn Nwyrain y ddinas yn 1864.

Dywedodd Chris Parry o Reilffordd Ffestiniog: "Cafodd ei henwi ar ôl yr is-iarll Palmerston oedd yn brif weinidog Rhyddfrydol a chadeirydd cwmni'r chwarel ym Mlaenau Ffestiniog.

"Roedd Palmerston yn cael ei defnyddio'n aml ar y rheilffordd am dros 150 o flynyddoedd cyn iddi beidio gweithio yn 1937.

"Ar ôl gwaith i'w adnewyddu roedd hi yn ôl ar y rheilffordd yn 1993."

Mae Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri yn ffurfio'r llinell treftadaeth hiraf yn y DU, sy'n ymestyn 40 milltir o Gaernarfon i Borthmadog a Blaenau Ffestiniog.

Image copyright Rheilffordd Ffestiniog

Mae trenau bach Ffestiniog yn teithio tua 63,500 o filltiroedd yn flynyddol ac yn cludo dros 400,000 o ymwelwyr.

Mae Palmerston felly (ac eithrio'r 53 mlynedd lle nad oedd hi'n gweithredu) wedi teithio dros 6m o filltiroedd ers 1864.

Roedd Rheilffordd Ffestiniog yn un o'r cyntaf yn y byd i wneud defnydd cyson o ddefnyddio trenau bach ar reilffyrdd cyhoeddus.

Bydd gwirfoddolwyr o Reilffordd Ffestiniog wrth law i ateb cwestiynau'r cyhoedd tra y bydd injan stêm Palmerston yng ngorsaf Kings Cross.