Cyngor Abertawe yn trafod dyfodol Stadiwm Liberty

Liberty stadium Image copyright Getty Images
Image caption Adeiladwyd Stadiwm Liberty yn 2005 am £27m

Mae Cyngor Abertawe mewn trafodaethau am berchnogaeth Stadiwm Liberty.

Mae'r cyngor yn ystyried gwerthu neu osod y stadiwm ar brydles i berchnogion y clwb o America.

Adeiladwyd y stadiwm yn 2005 am £27m gan y cyngor, mae'n cael ei ddefnyddio'n wythnosol gan CPD Abertawe a'r Gweilch.

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart ei fod yn disgwyl canlyniad yn "fuan" ynglŷn â dyfodol y stadiwm.

Ar hyn o bryd mae'r ddau glwb yn talu swm isel o rent i'r corff sy'n cyd redeg y stadiwm gyda'r ddau glwb sef Swansea Stadium Management company (SSMC).

'Ystyried gwerthu'r stadiwm'

Ychwanegodd Mr Stewart bod SSMC bellach yn "anaddas at ddiben y stadiwm" yn dilyn llwyddiant a thyfiant y ddau glwb.

"Ers peth amser rydym wedi dweud ein bod yn hapus i ystyried gwerthu'r stadiwm neu gytuno ar brydles wahanol.

"Mae perchnogion Abertawe wedi datgan diddordeb i gymryd rheolaeth dros y stadiwm.

"Fel arweinydd y cyngor mae rhaid i mi gael balans rhwng cael y cytundeb gorau ar gyfer y trethdalwyr ond hefyd sicrhau bod y clwb yn cael rhyddid i fod hyd yn oed mwy llwyddiannus," meddai Mr Stewart.

Mae llefarydd ar ran CPD Abertawe wedi cadarnhau bod y clwb yn ystyried cymryd prydles ar y stadiwm, gyda'r posibiliad o gael hawliau i newid yr enw ac i ehangu ei faint.

Mae disgwyl i'r mater gael ei drafod yng nghyfarfod cabinet y cyngor ddydd Iau.