£95m ar gyfer addysg gofal iechyd yng Nghymru

Ward Ysbyty

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn gwerth £95m i gefnogi ystod eang o raglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y byddai'r arian yn cefnogi ffisiotherapyddion, nyrsys, radiograffwyr a nifer o gyfleoedd i astudio a hyfforddi mewn cyrsiau iechyd.

Dywedodd y byddai'n galluogi mwy na 3,000 o fyfyrwyr newydd i ymuno â'r rheiny sydd eisoes yn astudio gofal iechyd yng Nghymru.

Mae'r arian yn cynnwys £500,000 ar gyfer gofal iechyd cymunedol.

Dywedodd Keith Lloyd, Deon Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe: "Rwy'n ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am ariannu'r lleoedd ychwanegol fel y gallwn hyfforddi mwy o bobl a'u paratoi ar gyfer gweithio i'r GIG yng Nghymru."