Lluniau: Gwobrau'r Selar 2017

Roedd Nos Sadwrn 18 Chwefror yn noson fawr i gerddoriaeth Gymraeg wrth i bumed Gwobrau'r Selar gael ei gynnal yn Aberystwyth.

Y Bandana, sydd bellach wedi chwalu, oedd enillwyr mwya'r noson gan gipio pedair gwobr.

Dyma rai o uchafbwyntiau'r noson mewn lluniau:


Image caption Ffracas oedd y Band Newydd Gorau. Fe enillodd y grŵp o Bwllheli wobr y Record Fer Orau hefyd
Image caption Cyfleus iawn!
Image caption Cowbois Rhos Botwnnog, un o'r bandiau oedd yn perfformio ar y noson
Image caption Derbyniodd Geraint Jarman wobr Cyfraniad Arbennig
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Geraint Jarman yn trafod ei yrfa ddisglair gyda Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru
Image caption Osian o'r Candelas - yr Offerynnwr Gorau - yn denu ymateb y dorf
Image caption Does ryfedd eu bod nhw'n gwenu. Pedair gwobr i'r Bandana
Image caption CaStLeS, un o artistiaid prosiect Gorwelion, yn perfformio ar y noson
Image caption Am y drydedd flwyddyn yn olynnol Yws Gwynedd oedd yr Arist Unigol Gorau. Derbyniodd y wobr hefyd am y Fideo Cerddoriaeth Gorau gan Rhodri ap Dyfrig o S4C (enillydd crys mwyaf llachar y noson dybed?)

Enillwyr Gwobrau'r Selar 2016:

 • Cân Orau: Cyn i'r Lle Ma Gau - Y Bandana
 • Hyrwyddwr Gorau : Maes B
 • Cyflwynydd Gorau: Lisa Gwilym
 • Artist Unigol Gorau: Yws Gwynedd
 • Band Newydd Gorau: Ffracas
 • Digwyddiad Byw Gorau: Maes B
 • Offerynnwr Gorau: Osian Williams
 • Gwaith Celf Gorau: Fel Tôn Gron - Y Bandana
 • Band Gorau: Y Bandana
 • Record Hir Orau: Fel Tôn Gron - Y Bandana
 • Record Fer Orau: Niwl - Ffracas
 • Fideo Cerddoriaeth Gorau: Sgrin - Yws Gwynedd

Gallwch wrando ar uchafbwyntiau'r noson gyda Lisa Gwilym ar Radio Cymru nos Fercher, 22 Chwefror