Apêl gan deulu pysgotwr i sicrhau bod cychod yn ddiogel

  • Cyhoeddwyd
Gareth JonesFfynhonnell y llun, RNLI
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gareth Jones ei ddarganfod yn farw ar ei gwch ar 30 Mawrth 2014

Mae chwaer pysgotwr fu farw oddi ar arfordir Pen Llŷn wedi apelio i bobl eraill gymryd mantais o gynllun i sicrhau bod eu cychod mewn cyflwr diogel.

Bu farw Gareth Jones ar ôl mynd i drafferthion yn y môr ger Trefor ym mis Mawrth 2014.

Daeth adroddiad i'r casgliad bod ei gwch mewn cyflwr gwael, ac fe glywodd gwest i'w farwolaeth bod diffygion yn yr offer diogelwch ar y cwch.

Daw galwad Iona Hughes wrth i'r RNLI lansio ymgyrch i wella diogelwch ar gychod pysgota.

'Wrth ei fodd'

"Roedd o'n weithiwr caled ofnadwy, ac wedi meddwl cael mynd i'r môr erioed, ers oedd o yn yr ysgol," meddai Ms Hughes am ei brawd.

"Roedd gan dad gwch pan oedden ni'n blant, ac oedd o wrth ei fodd yn mynd allan 'efo fo bob cyfle oedd o'n ei gael.

"Ei uchelgais o erioed oedd cael cwch ei hun. Fe gafodd o ei gwch ei hun yn y diwedd, ond yn anffodus wnaeth hi ddim gweithio allan fel oedd neb wedi meddwl."

Disgrifiad,

Iona Hughes yn sôn am golli ei brawd, Gareth Jones

Roedd y pysgotwr 36 oed o Forfa Nefyn yn casglu cregyn bylchog ger Nant Gwrtheyrn pan aeth i drafferthion, ac fe gafodd ei ddarganfod yn farw ar ei gwch.

"O'n i adra efo'r gŵr a'r mab, a chael galwad ffôn wnes i, bod rhywbeth wedi digwydd," meddai Ms Hughes, o'r Ffôr ger Pwllheli.

"O'n i methu credu'r ffasiwn beth - oedd o'n ofnadwy.

"Do'n i ddim yn gwybod yn iawn beth oedd wedi digwydd - dim ond bod ei ddillad wedi mynd yn sownd mewn winsh, ac wedi methu dod ohono fo.

"Yn anffodus mi gollodd ei fywyd mewn ffordd ofnadwy."

Ffynhonnell y llun, MAIB
Disgrifiad o’r llun,
Daeth adroddiad i'r casgliad bod cwch Gareth Jones - Ronan Orla - mewn cyflwr gwael

Clywodd y cwest i farwolaeth Mr Jones nad oedd gan y winsh yr offer diogelwch angenrheidiol, sy'n ofynnol yn gyfreithiol.

Dywedodd y crwner bod cyflwr y cwch yn awgrymu mai "diffyg arian, yn hytrach na diffyg ymwybyddiaeth o ddiogelwch" oedd wedi rhwystro Mr Jones rhag cynnal ei gwch yn gywir.

Mae'r RNLI yn annog pysgotwyr ledled y DU i gymryd mantais o Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop, all gael ei ddefnyddio i gael offer newydd, mwy diogel ar eu cychod.

'Helpu eich hunain'

"Mae o yn waith peryglus - mae pawb yn gwybod hynny - ac mae pawb eisiau i'w gŵr, partner, mab ddod adra'n saff," meddai Ms Hughes.

"Os oes yna help i'w gael, plîs ceisiwch gael yr arian i helpu eich hunain.

"Gobeithio trwy wneud hyn y daw rhywbeth da ohono fo - na wneith teulu arall ddioddef fel 'da ni wedi dioddef."