Apêl gan deulu pysgotwr i sicrhau bod cychod yn ddiogel

Published
image copyrightRNLI
image captionCafodd Gareth Jones ei ddarganfod yn farw ar ei gwch ar 30 Mawrth 2014

Mae chwaer pysgotwr fu farw oddi ar arfordir Pen Llŷn wedi apelio i bobl eraill gymryd mantais o gynllun i sicrhau bod eu cychod mewn cyflwr diogel.

Bu farw Gareth Jones ar ôl mynd i drafferthion yn y môr ger Trefor ym mis Mawrth 2014.

Daeth adroddiad i'r casgliad bod ei gwch mewn cyflwr gwael, ac fe glywodd gwest i'w farwolaeth bod diffygion yn yr offer diogelwch ar y cwch.

Daw galwad Iona Hughes wrth i'r RNLI lansio ymgyrch i wella diogelwch ar gychod pysgota.

'Wrth ei fodd'

"Roedd o'n weithiwr caled ofnadwy, ac wedi meddwl cael mynd i'r môr erioed, ers oedd o yn yr ysgol," meddai Ms Hughes am ei brawd.

"Roedd gan dad gwch pan oedden ni'n blant, ac oedd o wrth ei fodd yn mynd allan 'efo fo bob cyfle oedd o'n ei gael.

"Ei uchelgais o erioed oedd cael cwch ei hun. Fe gafodd o ei gwch ei hun yn y diwedd, ond yn anffodus wnaeth hi ddim gweithio allan fel oedd neb wedi meddwl."

media captionIona Hughes yn sôn am golli ei brawd, Gareth Jones

Roedd y pysgotwr 36 oed o Forfa Nefyn yn casglu cregyn bylchog ger Nant Gwrtheyrn pan aeth i drafferthion, ac fe gafodd ei ddarganfod yn farw ar ei gwch.

"O'n i adra efo'r gŵr a'r mab, a chael galwad ffôn wnes i, bod rhywbeth wedi digwydd," meddai Ms Hughes, o'r Ffôr ger Pwllheli.

"O'n i methu credu'r ffasiwn beth - oedd o'n ofnadwy.

"Do'n i ddim yn gwybod yn iawn beth oedd wedi digwydd - dim ond bod ei ddillad wedi mynd yn sownd mewn winsh, ac wedi methu dod ohono fo.

"Yn anffodus mi gollodd ei fywyd mewn ffordd ofnadwy."

image copyrightMAIB
image captionDaeth adroddiad i'r casgliad bod cwch Gareth Jones - Ronan Orla - mewn cyflwr gwael

Clywodd y cwest i farwolaeth Mr Jones nad oedd gan y winsh yr offer diogelwch angenrheidiol, sy'n ofynnol yn gyfreithiol.

Dywedodd y crwner bod cyflwr y cwch yn awgrymu mai "diffyg arian, yn hytrach na diffyg ymwybyddiaeth o ddiogelwch" oedd wedi rhwystro Mr Jones rhag cynnal ei gwch yn gywir.

Mae'r RNLI yn annog pysgotwyr ledled y DU i gymryd mantais o Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop, all gael ei ddefnyddio i gael offer newydd, mwy diogel ar eu cychod.

'Helpu eich hunain'

"Mae o yn waith peryglus - mae pawb yn gwybod hynny - ac mae pawb eisiau i'w gŵr, partner, mab ddod adra'n saff," meddai Ms Hughes.

"Os oes yna help i'w gael, plîs ceisiwch gael yr arian i helpu eich hunain.

"Gobeithio trwy wneud hyn y daw rhywbeth da ohono fo - na wneith teulu arall ddioddef fel 'da ni wedi dioddef."

Straeon perthnasol