Athro o Gymru wedi'i wrthod o'r Unol Daleithiau

Published
image captionCafodd Juhel Miah ei hebrwng oddi ar awyren i Efrog Newydd

Mae athro Mwslimaidd o Gastell-nedd Port Talbot yn dweud y bydd yn parhau i fynnu esboniad wedi iddo gael ei atal rhag teithio i'r Unol Daleithiau ar drip ysgol.

Roedd Juhel Miah wedi hedfan i Reykjavik yng Ngwlad yr Iâ gydag Ysgol Gyfun Llangatwg, ble roedden nhw yn dal awyren ymlaen i Efrog Newydd.

Ond cyn i'r awyren adael ar 16 Chwefror cafodd ei gymryd oddi arno gan swyddogion diogelwch.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y Prif Weinidog Carwyn Jones wedi ysgrifennu at y Gweinidog Tramor yn San Steffan, Boris Johnson i "fynegi pryderon" a holi am fwy o fanylion.

Ychwanegodd ei fod ar ddeall bod Mr Miah wedi ei gludo oddi ar yr awyren gan swyddogion o Adran Ddiogelwch Gwladol yr UDA.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylw gan y Swyddfa Dramor a Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Llundain.

'Dim esboniad'

Dywedodd Mr Miah, gafodd ei eni yn y DU i deulu o dras Bangladeshi, ei fod yn gyfrifol am wyth o ddisgyblion pan gafodd ei hebrwng oddi ar yr awyren.

"Roedd pawb yn edrych arna'i... fe ofynnais i sawl gwaith ar ba sail, doedd neb yn gallu rhoi ateb i mi," meddai wrth BBC Radio Wales.

"Rydw i eisiau gwybod pam cefais i fy hebrwng oddi ar yr awyren... tan mod i'n cael esboniad pam, dydw i ddim am roi stop arni."

Dywedodd Cyngor Mwslimaidd Cymru eu bod yn "pryderu'n fawr" yn dilyn y digwyddiad, ac mai dyma'r diweddaraf mewn "cyfres o achosion ble mae Mwslimiaid wedi cael eu hatal rhag teithio i'r UDA".

media captionJeremy Miles: Atal athro rhag teithio i'r UDA yn 'warthus'

Cafodd y penderfyniad ei feirniadu gan AC Castell-nedd, Jeremy Miles, a ddywedodd ei fod yn amau bod y penderfyniad wedi dod yn sgil y gwaharddiad diweddar ar deithwyr o rai gwledydd Mwslimaidd rhag teithio i'r UDA.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi ysgrifennu at y llysgenhadaeth yn mynegi eu "siomedigaeth" am driniaeth Mr Miah.

Dywedodd y cyngor bod gan yr athro fisa cymwys i deithio i'r Unol Daleithiau.

Bu'n rhaid i'r trip barhau heb Mr Miah, sy'n athro mathemateg yn yr ysgol, ac maen nhw bellach wedi dychwelyd adref.

'Dim rheswm boddhaol'

Ychwanegodd y cyngor nad oedd chwaith wedi cael mynediad i lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Reykjavik.

"Does dim rheswm boddhaol wedi cael ei roi am wrthod mynediad i'r Unol Daleithiau - yn y maes awyr yng Ngwlad yr Iâ nac yn y llysgenhadaeth," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

"Yn ddealladwy, mae'n teimlo wedi'i fychanu ac yn drist am yr hyn sy'n ymddangos yn wahaniaethu heb gyfiawnhad."

image copyrightGoogle
image captionMae Juhel Miah yn athro mathemateg yn Ysgol Gyfun Llangatwg

Ar 27 Ionawr fe wnaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump arwyddo gorchymyn gweithredol i atal ffoaduriaid a phobl o saith gwlad rhag cael mynediad i'r wlad.

Wythnos yn ddiweddarach fe wnaeth barnwr wahardd y gorchymyn - penderfyniad gafodd ei gymeradwyo mewn gwrandawiad llys apêl yn San Francisco.