Llofruddiaeth Llandaf: Carchar am oes i Jordan Matthews

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru/Wales News Service

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i o leiaf 18 mlynedd o garchar am lofruddio ei gariad.

Cafwyd Jordan Matthews, 24, yn euog o ladd Xixi Bi, hefyd yn 24, yn eu fflat yng Nghaerdydd ym mis Awst y llynedd.

Roedd Ms Bi wedi torri ei gên a'i hasennau yn dilyn yr ymosodiad, a bu farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru ddiwrnod yn ddiweddarach, ar ôl ataliad ar y galon.

Wrth ddedfrydu Matthews dywedodd y barnwr Nicola Davies ei fod wedi "ei chamdrin yn gyson dros gyfnod o fisoedd" a'i fod wedi "achosi anafiadau corfforol difrifol ar ddynes ifanc oedd methu amddiffyn ei hun".

Bydd yn gorfod treulio o leiaf 18 mlynedd dan glo.

'Hunanol a threisgar'

Fe glywodd y llys gan frawd Ms Bi, Zexun Bi, a ddywedodd bod "calon y teulu wedi ei rwygo allan" yn dilyn marwolaeth ei chwaer.

Roedd disgwyl iddi ddychwelyd i China i redeg busnes y teulu wedi iddi orffen ei chwrs yng Nghaerdydd.

"Roedd hi'n ddeallus ac roedd ganddi'r byd cyfan o'i blaen," meddai Zexun Bi.

"Cafodd hyn ei gymryd oddi wrthi oherwydd ymosodiad hunanol a threisgar Jordan Matthews ar fy chwaer. Mae marwolaeth Xixi wedi cael effaith fawr ar allu ein teulu ni i weithredu."

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunBu farw Xixi Bi ym mis Awst yn dilyn yr ymosodiad mewn tŷ ar Heol Ely yn Llandaf

Wrth ymateb i'r ddedfryd dywedodd Ceri Murphy o Wasanaeth Erlyn y Goron bod Ms Bi wedi colli ei bywyd yn dilyn ymosodiad gan rywun "roedd hi'n ymddiried ynddo".

"Ddylai neb ddioddef o drais neu unrhyw fodd o gamdrin gan eu partner, ac rydyn ni'n annog pobl sydd yn y sefyllfa yma i gysylltu â rhywun allai eu helpu," meddai.

"Mae gan Wasanaeth Erlyn y Goron system gadarn i helpu'r rheiny sydd yn dioddef o drais domestig er mwyn dod â'r achosion gerbron y llys.

"Rydyn ni'n meddwl am deulu a ffrindiau Xixi ar yr adeg hon, ac rydyn ni'n diolch iddyn nhw am eu cryfder a'u cefnogaeth drwy gydol y broses."

Teimlo'n 'ansicr'

Cafwyd Matthews yn euog o lofruddiaeth yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener, ac fe gafodd ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Roedd yn dweud ei fod wedi taro Ms Bi am ei fod yn credu ei bod mewn perthynas â dyn arall.

Ond clywodd y llys ei fod yn ei tharo yn gyson, ac wedi'i galw yn "ddi-werth".

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunDaeth Xixi Bi o China i'r DU i astudio pan oedd hi'n 15 oed

Fe wnaeth Matthews gyfaddef ei fod yn ysmygu llawer o ganabis ar y pryd, a'i fod yn teimlo'n "ansicr" pan oedd ei gariad yn teithio i China i weld ei theulu.

Dywedodd ei fod wedi bod yn pryderu bod Ms Bi yn canlyn dyn arall a'i bod wedi derbyn neges gan ddyn o'r enw Ben ar ap cymdeithasol Tinder.

Ond clywodd y llys nad oedd gan Ms Bi yr ap, ac nad oedd hi wedi bod yn cysylltu â neb o'r enw Ben.