Lluniau: Fy nghynefin i

  • Cyhoeddwyd

Ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Chwefror ydy Awen Morris o Lanberis. Dyma i chi rai o'r lluniau y mae hi wedi eu tynnu yn ei milltir sgwâr yn ystod yr wythnosau diwethaf:

line
Disgrifiad o’r llun,
Castell Dolbadarn
Disgrifiad o’r llun,
Yr Wyddfa o Lyn Mymbyr
Disgrifiad o’r llun,
Un cam ar y tro at droed mynydd Tryfan
Disgrifiad o’r llun,
Noson braf ar bier Trefor
Disgrifiad o’r llun,
Yr haul ar fin cilio yn Nant Peris
Disgrifiad o’r llun,
Machlud haul yn Nhrefor
Disgrifiad o’r llun,
Llonyddwch Llyn Padarn
Disgrifiad o’r llun,
Y wawr yn torri dros Ddyffryn Nantlle
Disgrifiad o’r llun,
Cei Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Adlewyrchiad ar y Fenai
Disgrifiad o’r llun,
O dan y sêr
Disgrifiad o’r llun,
Olion oes y chwareli
Disgrifiad o’r llun,
Tryfan. Oer yw'r eira ar Eryri