Lluniau: Fy nghynefin i

Ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Chwefror ydy Awen Morris o Lanberis. Dyma i chi rai o'r lluniau y mae hi wedi eu tynnu yn ei milltir sgwâr yn ystod yr wythnosau diwethaf:


Image caption Castell Dolbadarn
Image caption Yr Wyddfa o Lyn Mymbyr
Image caption Un cam ar y tro at droed mynydd Tryfan
Image caption Noson braf ar bier Trefor
Image caption Yr haul ar fin cilio yn Nant Peris
Image caption Machlud haul yn Nhrefor
Image caption Llonyddwch Llyn Padarn
Image caption Y wawr yn torri dros Ddyffryn Nantlle
Image caption Cei Caernarfon
Image caption Adlewyrchiad ar y Fenai
Image caption O dan y sêr
Image caption Olion oes y chwareli
Image caption Tryfan. Oer yw'r eira ar Eryri