Llangennech: Llafur yn ymchwilio i weithredoedd aelod

  • Cyhoeddwyd
Llangennech

Mae'r blaid Lafur wedi dechrau ymchwiliad yn dilyn cwynion am ymddygiad aelodau o'r blaid oedd yn rhan o ffrae Ysgol Llangennech.

Mae un blogiwr wedi rhannu lluniau sgrin sy'n awgrymu bod cynghorydd sir Llafur wedi rhannu deunydd gan grŵp asgell dde eithafol.

Roedd neges y grŵp yn dweud: "Pan mae ci yn ymosod ar blentyn mae'n cael ei ddifa. Oni ddylen ni wneud yr un peth gyda throseddwyr rhyw?"

Dywedodd Tegwen Devichand nad yw hi'n cofio rhannu'r neges a'i bod yn gwrthwynebu'r gosb eithaf.

Ychwanegodd Ms Devichand, sy'n ddirprwy arweinydd grŵp Llafur ar Gyngor Sir Gâr: "Fydden ni ddim yn gallu difa ceffyl, heb sôn am berson."

Fe gafodd post y mae'n ymddangos i Ms Devichand ei rannu ei bostio'n wreiddiol gan y grŵp asgell dde eithafol Britain First.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gâr
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tegwen Devichand yn dweud nad yw hi'n cofio rhannu'r neges

Fe gafodd cynlluniau i droi Ysgol Llangennech yn ysgol cyfrwng Cymraeg eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Gâr ym mis Ionawr.

Mae'r penderfyniad wedi bod yn un dadleuol gydag un cynghorydd Llafur, Kim Thomas, yn ei ddisgrifio fel "arwahaniad... ar ei waethaf, apartheid".

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo aelodau Llafur o weithio gyda UKIP er mwyn tanseilio penderfyniad y cyngor.

Dywedodd Ms Devichand ei bod yn dal i wrthwynebu'r penderfyniad i ddod â'r ffrwd Saesneg yn Ysgol Llangennech i ben.

"Dylai pobl gael dewis... ni ddylai hyn gael ei orfodi arnyn nhw," meddai.

'Rhannu propaganda'

Ychwanegodd nad yw'r blaid Lafur wedi cysylltu gyda hi ar y mater, ac nad yw wedi cael gwybod bod y blaid yn ymchwilio.

Mae hi hefyd wedi cwyno i'r heddlu am "ymgyrch o gasineb" honedig tuag ati.

Fe ysgrifennodd AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, at arweinydd Llafur Jeremy Corbyn am y mater ddydd Sadwrn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Michaela Beddows wedi ei gwahardd o'r blaid Lafur dros dro

Dywedodd Mr Edwards dros y penwythnos: "Ry'n ni wedi gweld aelodau Llafur a chynghorwyr etholedig yn rhannu propaganda grwpiau asgell dde eithafol.

"Mae hyn ar ben cynghorydd etholedig arall yn disgrifio polisi addysg Llafur ei hun fel 'apartheid'. Mae dechrau ymchwiliad i blaid Lafur Llanelli yn gam gyntaf i'w groesawu, ond rhaid i brif swyddfa'r blaid weithredu ar unwaith i atal y math yma o ymgyrchu sy'n peri rhwygiadau."

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru: "Mae'r blaid Lafur yn ystyried pob cwyn o'r math yma yn ddifrifol iawn.

"Mae'r blaid leol yn Llanelli wedi ein hysbysu o'r cwynion ac mae ymchwiliad wedi dechrau."

Nos Fercher fe ddywedodd cyn aelod cynulliad Llafur Llanelli, Keith Davies, mewn cyfweliad â Newyddion 9 ei fod yn siomedig nad oedd yr Aelod Cynulliad Lee Waters na'r Aelod Seneddol Nia Griffiths wedi cefnogi newid Ysgol Gynradd Llangennech i ysgol cyfrwng Cymraeg.

Ychwanegodd Mr Davies, sydd hefyd yn gyn gyfarwyddwr addysg Sir Gaerfyrddin, ei fod yn credu bod cael ysgol cyfrwng Cymraeg yn Llangennech o gryn fantais i'r ardal.