'Tro pedol' ar ddiddymu tocynnau teithio i bobl ifanc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mike Dean (Eye Imagery)
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones yn lansio'r cynllun yn 2015

Bydd cynllun tocynnau teithio i bobl ifanc gwerth £15m nawr yn aros yn ei lle, ar ôl i Lywodraeth Cymru benderfynu'n wreiddiol i gael gwared ohono.

Fe gafodd gweinidogion eu beirniadu am benderfynu dod â chynllun FyNgherdynTeithio - oedd yn rhoi gostyngiad o draean ar bris teithio i bobl ifanc 16-18 oed - i ben.

Bydd y cynllun nawr yn parhau y tu hwnt i fis Ebrill nes y bydd cynllun newydd yn dod yn ei le yn 2018.

Cafodd y penderfyniad ei groesawu gan undeb myfyrwyr NUS Cymru, ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo'r "tro pedol" o daflu goleuni unwaith eto ar sut mae prosiectau'n cael eu rheoli.

'Cynnig gwell'

Cafodd FyNgherdynTeithio ei sefydlu fel rhan o gytundeb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad diwethaf, ond fe ddywedodd Llywodraeth Cymru mai cynllun peilot yn unig ydoedd.

Pan gyhoeddwyd y byddai'r cynllun yn dod i ben dywedodd mudiad CPT Cymru, sydd yn cynrychioli'r diwydiant bysus, nad oedd wedi cael ei hyrwyddo'n dda a bod y niferoedd oedd wedi manteisio arno'n isel.

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates nawr wedi dweud y bydd yn cynnal ymgynghoriad i edrych ar docyn teithio ieuenctid newydd gan fod angen "cynnig gwell ar bobl ifanc er mwyn eu hannog i ddefnyddio'r bws".

Dywedodd dirprwy lywydd NUS Cymru, Carmen Smith, eu bod yn croesawu'r ffaith y bydd y cynllun presennol yn aros am y tro ond bod angen i'r system newydd "gael ei ymestyn i bob myfyriwr sydd mewn addysg bellach ac yn brentisiaid hyd at 25 oed".