£8.5m yn rhagor o gyllid i raglenni Saesneg BBC Cymru

Cyhoeddwyd
BBC

Bydd y BBC yn buddsoddi £8.5m yn ychwanegol y flwyddyn ar raglenni teledu Saesneg ar gyfer Cymru.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch i weld mwy yn cael ei wario yn y maes, gyda gwleidyddion a lobïwyr yn galw am £30m yn rhagor.

Yn ôl y BBC bydd y buddsoddiad diweddaraf gyfystyr â chynnydd o 50%, ac fe fydd yn mynd tuag at raglenni drama, comedi ac adloniant.

Dywedodd Bethan Jenkins, cadeirydd pwyllgor diwylliant y Cynulliad, ei bod yn croesawu'r cyhoeddiad ond nad oedd maint y buddsoddiad cymaint ag yr oedden nhw wedi'i obeithio.

'Creadigrwydd'

"Rwy'n falch iawn o gyhoeddi'r cynnydd sylweddol hwn yng nghyllid teledu i Gymru," meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, Tony Hall.

"Mae gan BBC Cymru enw da am greadigrwydd ac rwy'n gwybod y byddant yn achub ar y cyfle newydd hwn gydag arddeliad.

"Rwy'n credu y bydd y buddsoddiad yma'n gwbl drawsnewidiol. Mewn meysydd megis drama, comedi ac adloniant, rydym yn disgwyl dyblu'r buddsoddiad.

"Ym maes newyddion a materion cyfoes, bydd o gymorth i ni symud yn gynt ar-lein a denu cynulleidfaoedd iau, a darparu mwy o adroddiadau arbenigol ar draws ein cynnwys.

"Mae'n holl bwysig bod y BBC yn portreadu'r bywyd a'r profiad Cymreig yn ei holl amrywiaeth, ac mae'r buddsoddiad yma'n ddatganiad clir o'n bwriad a'n huchelgais i wasanaethu holl gynulleidfaoedd Cymru."

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r buddsoddiad arwain at ragor o gyfresi fel Y Gwyll, yn ôl Rhodri Talfan Davies

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones a'r Sefydliad Materion Cymreig wedi galw yn y gorffennol am £30m o fuddsoddiad ychwanegol, a hynny wedi cael ei ategu'n ddiweddar gan y pwyllgor diwylliant.

Daeth y galwadau hynny yn sgil darlith gan yr Arglwydd Hall yng Nghaerdydd yn 2014 pan ddywedodd bod rhaglenni teledu Saesneg yng Nghymru wedi "erydu" dros y ddegawd ddiwethaf.

Bydd y rhaglenni newydd sy'n cael eu cyllido yn cynnwys dwy ddrama newydd, gyda manylion i'w cyhoeddi yn y dyddiau nesaf.

Bydd yr arian hefyd yn cael ei ddefnyddio i wella gwasanaethau newyddion, gan gynnwys cynlluniau i ehangu ar wasanaethau arbenigol, ar-lein a symudol.

'Dim digon'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad fodd bynnag dywedodd Bethan Jenkins y byddai'n rhaid aros i weld effaith y buddsoddiad cyn gweld a fyddai'n ddigonol.

"Rydyn ni wedi aros sbel am hyn. Rydyn ni'n croesawu unrhyw fuddsoddiad, ac mae cynnydd o 50% yn rhywbeth rydyn ni'n edrych 'mlaen at ei weld yn cael ei wario yma yng Nghymru ar raglenni newydd," meddai.

"Ond bydden i'n dweud nad yw cymaint â'r cynnydd o £30m y flwyddyn roedden ni am ei weld - nid yn unig ni, ond fe wnaeth yr IWA a chyn-bwyllgor cydraddoldeb y Cynulliad hefyd alw am y £30m.

"Mae gen i ddiddordeb gweld sut y bydd yr arian yn cael ei wario, a fydd e'n gwneud y gwahaniaeth rydyn ni angen ei weld mewn rhaglenni ar draws y gwasanaeth, ac yna hoffem ni holi'r Arglwydd Hall ymhellach pan fydd yn dychwelyd i'n pwyllgor ni ym mis Mawrth."

Disgrifiad o’r llun,
Yr Arglwydd Tony Hall yn rhoi tystiolaeth llynedd gerbron y pwyllgor diwylliant

Mae disgwyl i'r buddsoddiad ddarparu 130 awr o raglenni ar gyfer BBC One Wales, BBC Two Wales a BBC iPlayer, gyda gobaith y bydd tua hanner ohono hefyd yn cael ei ddangos ar sianeli'r BBC ar draws y DU.

"Mae'r buddsoddiad yma i'w groesawu'n fawr," meddai cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies.

"Mae Cymru yn wlad sydd wedi ei bendithio â storïwyr o fri, ac fe fydd y buddsoddiad yma yn rhoi llwyfan haeddiannol a chenedlaethol iddynt.

"Erbyn i ni gyrraedd ein cartref newydd yn y Sgwâr Canolog, mewn llai na thair blynedd, dwi'n credu y bydd y gwahaniaeth ar ein sgrin yn glir i'n cynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru.

"Bydd y buddsoddiad newydd yma hefyd yn ein galluogi i ddenu cyllid ychwanegol drwy gyd-gynhyrchu, gan ddefnyddio'r modelau cydweithio yr ydym wedi eu datblygu gydag S4C ac eraill i ariannu cyfresi megis Y Gwyll."