Astudiaeth i wneud glöynnod byw hapusach

  • Cyhoeddwyd
Pili pala ar flodynFfynhonnell y llun, Thinkstock

Galwch nhw beth y mynnoch chi - gloÿnnod byw, pili palas neu ieir bach yr haf - heb os maent yn harddu ein byd ond nawr mae gwyddonwyr o'r Ardd Fotaneg Genedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth yn ceisio canfod sut y mae golau a lliw yn effeithio ar ymddygiad glöyn byw.

Mae gan loÿnnod sbectrwm ehangach o olau na bodau dynol ac mae gwyddonwyr am geisio canfod sut y mae golau yn effeithio ar eu hymddygiad mewn caethiwed.

Gobaith staff yr Ardd Genedlaethol yw y bydd yr ymchwil yn gwneud y gloÿnnod sy'n byw yn eu tŷ haf yn Llanarthne yn hapusach.

"Mae'r modd yr ydym ni'n gweld ein byd yn gwbl wahanol i bili palas. I ryw raddau mae byd y pili pala yn dipyn fwy cymhleth, " meddai Dr Natasha de Vere, pennaeth gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

"Mae'n hynod o bwysig. Wrth iddynt ganfod cymar neu fwyd mae'n bwysig eu bod yn eu gweld yn yr un golau ag y maent wedi arfer ag ef."

Disgrifiad o’r llun,
Dr Natasha de Vere o'r Ardd Fotaneg sy'n cartrefu pili palas ar draws y byd, gan gynnwys nifer o Dde Affrica

Agorodd yr Ardd Fotaneg eu tŷ ar gyfer gloÿnnod byw fis Mehefin y llynedd. Mae'r tŷ yn gartref i oddeutu 300 o ieir bach yr haf o ugain rhywogaeth.

Fe ddywedodd Dr de Vere y byddai'r ymchwil newydd yn gwella'r amodau i loÿnnod byw yn y gaeaf pan mae'r golau yn eu cynefin naturiol yn wannach.

"Fe fyddai hynny yn sicr o'u gwneud yn hapusach gan y byddai hi'n haws iddynt ddod o hyd i gymar a bwyd," ychwanegodd Dr de Vere.

Yn ôl y sŵolegydd Dr Roger Santer o Brifysgol Aberystwyth, bydd yr ymchwil hefyd yn rhoi gwybodaeth ar sut y mae ieir bach yr haf yn gweld golau. Mae bodau dynol yn ymateb i liwiau coch, glas a gwyrdd ond mae ieir bach yr haf yn wahanol.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Yn ystod yr wythnosau felly bydd amrywiol brofion yn cael eu gwneud ar ymddygiad ieir bach yr haf mewn amodau gwahanol.

Bydd yr ymchwil yn darganfod a yw ieir bach yr haf yn gallu addasu mewn tŷ gwydr ac yn y pendraw gobeithir y bydd yr ymchwil o help iddynt.