Poenau gwraig feichiog yn esgor ar ddyfais arloesol

  • Cyhoeddwyd
Ruth Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ddyfais ei chynllunio i Ruth Roberts, oedd mewn poen difrifol

Mae gŵr o'r gogledd wedi ennill gwobr ar ôl iddo gynllunio harnais i ferched beichiog.

Poen difrifol ei wraig, Ruth, yn ystod ei beichiogrwydd gyda'i phedwerydd plentyn a ysgogodd Dafydd Roberts o Bentrefoelas i gynllunio'r harnais.

Erbyn hyn mae'n rhan o dreialon clinigol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac mae ar gael i'w brynu.

Mae'r ddyfais arloesol yn addas i ferched sy'n dioddef o boen pelfig difrifol.

Cafodd yr harnais ei gynllunio gan gwmni'r teulu - Brodwaith - sy'n arbenigo ar wneud dillad ac wedi'i leoli ar Ynys Môn a Chonwy.

Mae'r cwmni bellach yn dathlu wedi iddynt ennill gwobr arbennig mewn seremoni sy'n gwobrwyo arloesedd mewn ymchwil gwyddonol yng Nghaerdydd.

Disgrifiad,
Dafydd Roberts yn dangos y ddyfais i Elen Wyn

Dywedodd Mr Roberts: "Mae'n gryn anrhydedd i ennill y wobr. Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill gan fod y ddyfais yn syniad gymharol syml, ond mae arbenigwyr iechyd wedi gweithio'n galed.

"Mae'r ddyfais erbyn hyn wedi denu tipyn o ddiddordeb er nad ydym eto wedi gwneud ymdrech fawr i farchnata'r harnais.

"Wedi i'r ddyfais gael ei threialu byddwn yn gwybod yn well sut i'w marchnata."

Roedd Ruth mewn poenau difrifol tra'n disgwyl ei phedwerydd plentyn wrth iddi ddatblygu cyflwr a oedd yn cynhyrchu gormod o hormonau.

Mae'r hormonau ychwanegol i fod i feddalu'r pelfis ar gyfer genedigaeth, ond mae un o bob pump yn cynhyrchu gormod ac felly mewn poen difrifol.

Mae'r ddyfais yn helpu'r ddarpar fam i gynnal pwysau ei bol ac felly yn lleddfu poen y pelfis.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r harnais wedi'i gynllunio gan gwmni'r teulu, Brodwaith

Mae disgwyl i'r cyfnod treialu ddod i ben ddiwedd mis Mawrth a bydd y canlyniadau yn cael eu datgelu mewn cynhadledd feddygol ym mis Mai.

Cafodd y babi newydd yr enw Harri Gwilym Roberts, a'r enw newydd sydd wedi'i fathu ar gyfer y cwmni er mwyn cynhyrchu'r ddyfais yw HGR.