Y farn yn fan hyn: Rhosllanerchrugog

  • Cyhoeddwyd
Logo urddFfynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Moli, Tomos ac Ifan yn aelodau o Fforwm Ieuenctid yr Urdd

Wrth i daith Dewi Llwyd a Pawb a'i Farn ddirwyn i ben, mae Aelodau o Fforwm Ieuenctid yr Urdd yn ardal Rhosllanerchrugog wedi bod yn rhannu eu barn ar amrywiol bynciau gyda Cymru Fyw yr wythnos hon cyn bod yn rhan o'r rhaglen nos Iau.

Fe holodd Cymru Fyw Moli Williams, Tomos Jones ac Ifan Roberts.

Cinio ysgol neu frechdanau?

Brechdanau rhan fwyaf o'r amser ond tua dwywaith yr wythnos rwy'n cael cinio, medd Moli.

Ond brechdanau bob tro i Tomos ac Ifan.

Beth yw'r peth gorau am gyrraedd yr uchelfannau yn yr ysgol?

Mae Tomos yn edrych ymlaen at gwblhau ei Lefel A a symud ymlaen i'r brifysgol, ond mae Moli yn credu bod ganddyn nhw bellach yr hyder i fynd yn bellach, a chael cefnogaeth i wneud hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tomos yn teimlo mai'r argraff mae pobl yn ei gael am wleidyddion yw eu bod yn dadlau o hyd

Pe bai ti'n brif weinidog am y diwrnod - pa un peth fyddet ti'n newid yn syth?

Moli: "Os byddaf yn Brif Weinidog am un diwrnod byddaf yn sicrhau bod y gwersi drama yn cael ei gwneud yn bwnc o ddifri ym mhob ysgol."

Mae Tomos yn awyddus i gynyddu treth ar gyflogau anferth dros £200,000, tra bod Ifan eisiau galw refferendwm arall ynglŷn â Brexit.

Pwy fyddet ti'n dewis fel Arlywydd newydd America?

Ellen DeGeneres sy'n cael pleidlais Moli, a Bernie Sanders yw dewis Ifan.

I Tomos, Barack Obama! Ond yn yr amgylchiadau yma, Hillary Clinton.

Disgrifiad o’r llun,
"Dwi'n clywed mai ail ddewis Tomos fel arlywydd wyt ti, Hillary"

Brexit - cyfle gwych neu hunllef?

Hunllef - Moli, Tomos ac Ifan.

Gwleidyddion - pobl lwydaidd neu'n gwneud gwahaniaeth?

Mae Moli yn credu bod gwleidyddion yn gwneud gwahaniaeth... ond yn araf iawn!

Dibynnu ar y gwleidydd yw ateb Ifan.

Roedd Tomos yn gweld y darlun yn fwy cymysg, ond yn credu mai'r brif argraff oedd eu bod nhw'n gwneud dim ond dadlau ac yn cyflawni dim byd buddiol.

Beth yn eich barn chi yw camp genedlaethol Cymru?

Pêl-droed medd Ifan.

Rygbi yw'r classic ond mae pêl-droed yn agos o ganlyniad i lwyddiant yr Ewros 2016, medd Moli.

Disgrifiad o’r llun,
Bywyd y milwnydd i Moli ar ôl ennill y loteri

Pe bai ti'n ennill miliwn o bunnau ar y loteri - beth fyddet ti'n ei brynu?

"Cwrs prifysgol, triniaeth laser i'r llygaid, gwersi hedfan hofrennydd, a char newydd," meddai Ifan.

Mae Moli yn llygadu private jet, a thalu ei ffioedd dysgu.

Roedd talu yn ei gyfanrwydd am ei gwrs meddygaeth yn y brifysgol hefyd yn uchel ar flaenoriaethau Tomos - a hefyd rhoi arian i naill ochr ar gyfer y dyfodol, a chyfrannu at elusen.

Beth yw'r wers orau ti wedi cael mewn bywyd?

Tomos: "Dysga o'th gamgymeriadau a symud ymlaen yn hytrach na meddwl gormod amdanynt a'u gadael i'th dynnu lawr."

Ifan: "Angen gwaith caled i lwyddo."

Moli: "Y wers orau rwyf wedi dysgu yw i byth roi'r gorau iddi, mae yna gymaint o gyfleoedd yn eich bywyd ac mae'n rhaid byth rhoi'r gorau iddi."

Disgrifiad o’r llun,
Gobaith Moli yw bod yn athrawes drama

Beth fyddet ti'n hoffi gweld dy hun yn gwneud mewn 10 mlynedd?

Mae Tomos â'i fryd ar fod yn berson dylanwadol iawn ym mha bynnag faes y bydd yn gweithio, tra bod Moli yn gobeithio cael gradd mewn drama ac yn actio a dysgu'r pwnc.

Rhywbeth ym myd ffiseg yw gobaith Ifan.

Dewi Llwyd - beth yw dy hoff beth amdano?

Moli: "Mae'n berson mor ddiddorol."

Tomos: "Mae'n rhagweld dadleuon yn dda."

Bydd y rhaglen olaf yn y gyfres hon o Pawb a'i Farn nos Iau 21.30 ar S4C.