Lluniau: Fy nghynefin i // In pictures: My beautiful backyard

  • Cyhoeddwyd

Ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Chwefror ydy Awen Morris o Lanberis. Dyma i chi rai o'r lluniau y mae hi wedi eu tynnu yn ei milltir sgwâr yn ystod yr wythnosau diwethaf:

Awen Morris from Llanberis was Cymru Fyw's guest photographer in February. Here's some of the striking images she has taken of her locality over the past few weeks:

Disgrifiad o’r llun,
Castell Dolbadarn // Dolabadarn, Llywelyn's fortess at Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Yr Wyddfa o Lyn Mymbyr // Snowdon from Llyn Mymbyr
Disgrifiad o’r llun,
Adlewyrchiad ar y Fenai // Reflections on the Menai
Disgrifiad o’r llun,
Un cam ar y tro at droed mynydd Tryfan // A few small steps for one amazing view
Disgrifiad o’r llun,
Noson braf ar bier Trefor // A fine evening at Trefor's iconic pier
Disgrifiad o’r llun,
Yr haul ar fin cilio yn Nant Peris // The sun in retreat at Nant Peris
Disgrifiad o’r llun,
Uchelgaer uwch y weilgi... // An atmospheric evening at the Menai Suspension Bridge
Disgrifiad o’r llun,
Machlud haul yn Nhrefor // Rays of sunshine over Trefor
Disgrifiad o’r llun,
Y wawr yn torri dros Ddyffryn Nantlle // Daybreak over Nantlle Vale
Disgrifiad o’r llun,
Llonyddwch Llyn Padarn // The stillness of Llyn Padarn
Disgrifiad o’r llun,
Cei Caernarfon // The quay at Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
O dan y sêr // Snowdonia under the stars
Disgrifiad o’r llun,
Olion oes y chwareli // Remnants of the vibrant slate quarrying tradition
Disgrifiad o’r llun,
Tryfan. Oer yw'r eira ar Eryri // Snow-capped Tryfan