Lluniau: Fy nghynefin i // In pictures: My beautiful backyard

Published

Ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Chwefror ydy Awen Morris o Lanberis. Dyma i chi rai o'r lluniau y mae hi wedi eu tynnu yn ei milltir sgwâr yn ystod yr wythnosau diwethaf:

Awen Morris from Llanberis was Cymru Fyw's guest photographer in February. Here's some of the striking images she has taken of her locality over the past few weeks:

image captionCastell Dolbadarn // Dolabadarn, Llywelyn's fortess at Llanberis
image captionYr Wyddfa o Lyn Mymbyr // Snowdon from Llyn Mymbyr
image captionAdlewyrchiad ar y Fenai // Reflections on the Menai
image captionUn cam ar y tro at droed mynydd Tryfan // A few small steps for one amazing view
image captionNoson braf ar bier Trefor // A fine evening at Trefor's iconic pier
image captionYr haul ar fin cilio yn Nant Peris // The sun in retreat at Nant Peris
image captionUchelgaer uwch y weilgi... // An atmospheric evening at the Menai Suspension Bridge
image captionMachlud haul yn Nhrefor // Rays of sunshine over Trefor
image captionY wawr yn torri dros Ddyffryn Nantlle // Daybreak over Nantlle Vale
image captionLlonyddwch Llyn Padarn // The stillness of Llyn Padarn
image captionCei Caernarfon // The quay at Caernarfon
image captionO dan y sêr // Snowdonia under the stars
image captionOlion oes y chwareli // Remnants of the vibrant slate quarrying tradition
image captionTryfan. Oer yw'r eira ar Eryri // Snow-capped Tryfan