Lluniau: Fy nghynefin i // In pictures: My beautiful backyard

Ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Chwefror ydy Awen Morris o Lanberis. Dyma i chi rai o'r lluniau y mae hi wedi eu tynnu yn ei milltir sgwâr yn ystod yr wythnosau diwethaf:

Awen Morris from Llanberis was Cymru Fyw's guest photographer in February. Here's some of the striking images she has taken of her locality over the past few weeks:


Image caption Castell Dolbadarn // Dolabadarn, Llywelyn's fortess at Llanberis
Image caption Yr Wyddfa o Lyn Mymbyr // Snowdon from Llyn Mymbyr
Image caption Adlewyrchiad ar y Fenai // Reflections on the Menai
Image caption Un cam ar y tro at droed mynydd Tryfan // A few small steps for one amazing view
Image caption Noson braf ar bier Trefor // A fine evening at Trefor's iconic pier
Image caption Yr haul ar fin cilio yn Nant Peris // The sun in retreat at Nant Peris
Image caption Uchelgaer uwch y weilgi... // An atmospheric evening at the Menai Suspension Bridge
Image caption Machlud haul yn Nhrefor // Rays of sunshine over Trefor
Image caption Y wawr yn torri dros Ddyffryn Nantlle // Daybreak over Nantlle Vale
Image caption Llonyddwch Llyn Padarn // The stillness of Llyn Padarn
Image caption Cei Caernarfon // The quay at Caernarfon
Image caption O dan y sêr // Snowdonia under the stars
Image caption Olion oes y chwareli // Remnants of the vibrant slate quarrying tradition
Image caption Tryfan. Oer yw'r eira ar Eryri // Snow-capped Tryfan