Ymchwiliad i weinyddiaeth canolfan achub anifeiliaid

  • Cyhoeddwyd
Lloches
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth rhaglen Week in Week Out ddangos bod y safonau yn y ganolfan yn wael

Mae ymchwiliad wedi cychwyn i weinyddiaeth canolfan achub anifeiliaid ger Yr Wyddgrug.

Y Comisiwn Elusennau sydd yn ymchwilio, a hynny ar ôl i ymweliad â'r lloches ddatgelu nifer o faterion "difrifol".

Mae ymddiriedolwyr yr elusen yn dweud eu bod yn cydweithredu gyda'r comisiwn.

Dywedodd y corff eu bod wedi rhoi cyngor a chanllawiau i'r ymddiriedolwyr ynglŷn â sut i wella'r ffordd maen nhw'n rheoli'r elusen.

'Diffyg trefn ariannol'

Yn ôl llefarydd roedd y comisiwn wedi ymweld â'r lloches ym mis Hydref 2016, ac wedi edrych ar eu llyfrau a monitro os oedden nhw'n cydymffurfio gyda'u canllawiau.

Fe wnaethon nhw ddarganfod "materion rheoleiddio difrifol" gan gynnwys methiant i warchod asedau'r elusen a pheidio rheoli materion ariannol yn ddigonol.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar weinyddiaeth, llywodraethant a rheolaeth yr elusen.

Byddant hefyd yn ymchwilio os yw ymddiriedolwyr yr elusen wedi elwa heb gael awdurdod i wneud hynny.

Cwestiwn arall y byddan nhw'n ei ofyn fydd a yw'r ymddiriedolwyr wedi gweithredu eu cyfrifoldebau a'u dyletswyddau yn gywir.

Er mwyn gwarchod asedau'r elusen mae'r comisiwn wedi rhewi cyfrifon banc yr elusen.

Mewn datganiad dywedodd ymddiriedolwyr Capricorn Animal Rescue: "Mae'r ymddiriedolwyr yn ymwybodol o'r ymchwiliad ac yn cydweithio gyda'r Comisiwn Elusennau ar y mater yma."

Mae'r comisiwn yn dweud eu bod yn ymwybodol o bryderon gan y cyhoedd ynglŷn â lles yr anifeiliaid, ond nad yw hynny'n rhan o'u cylch gorchwyl.

Dylai unrhyw bryderon gael eu cyfeirio at y RSPCA, medden nhw.