Lluniau: Doris y gwynt

  • Cyhoeddwyd

Mae storm Doris wedi taro Cymru ar fore Iau 23 Chwefror. Dyma i chi syniad o effaith y storm hyd yma:

line
Ffynhonnell y llun, Bob Ridgway
Disgrifiad o’r llun,
Carafan wedi'i ddifrodi ym mharc Brynteg yn Llanrug, ger Caernarfon
Ffynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Stormus yn Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, @Monwysyn/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Rhywun am fentro i Iwerddon o borthladd Caergybi heddiw?
Ffynhonnell y llun, Allyson Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dydy'r trampolín yma ddim i fod ar y to yn Rhuddlan!
Ffynhonnell y llun, Phil stead/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Coeden wedi cau'r ffordd yn Nant y Garth ger Y Felinheli
Ffynhonnell y llun, Phil Taylor
Disgrifiad o’r llun,
Siop Spar yn Y Fali, Ynys Môn wedi ei difrodi
Ffynhonnell y llun, Carwyn Jones/ Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Top Allt Goch ym Miwmares
Ffynhonnell y llun, Geraint Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Rhan arall o bier Bae Colwyn yn diflannu dan y tonnau
Ffynhonnell y llun, Tudur Davies
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau ffyrnig yn Y Rhyl
Ffynhonnell y llun, Andy Lancelot/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Gwifren deleffon wedi syrthio gan gau'r A5025 yn Benllech, Ynys Môn
Ffynhonnell y llun, Euros ap Hywel
Disgrifiad o’r llun,
Coeden wedi syrthio ar y ffordd rhwng Talwrn a Llangefni
Disgrifiad o’r llun,
Mae arosfan fws Pentraeth rhywle o dan y goeden!
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Fali ar stop fore Iau
Ffynhonnell y llun, Morgan Jones
Disgrifiad o’r llun,
"Daeth Doris i daro ar Drefor," meddai cyflwynydd Sgorio, Morgan Jones
Ffynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau uchel, Aberystwyth