Lluniau: Doris y gwynt // Storm Doris in pictures

Cyhoeddwyd

Mae storm Doris wedi taro Cymru ar fore Iau 23 Chwefror. Dyma i chi syniad o'r trafferthion mae hi wedi ei hachosi:

Storm Doris hit Wales on Thursday morning 23 February. Here are some of the problems the weather has caused in some parts of the country:

Ffynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Stormus yn Aberystwyth // Stormy in Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Bob Ridgway
Disgrifiad o’r llun,
Carafan wedi'i ddifrodi ym mharc Brynteg yn Llanrug // A damaged caravan at Brynteg park near Caernarfon
Ffynhonnell y llun, @Monwysyn/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Rhywun am fentro i Iwerddon o borthladd Caergybi heddiw? // Anyone venturing to Ireland from Holyhead today?
Ffynhonnell y llun, Allyson Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dydy'r trampolín yma ddim i fod ar y to yn Rhuddlan! // "I'm sure we didn't leave the trampoline here!" The storm hits Rhuddlan near Rhyl
Ffynhonnell y llun, Phil Stead / Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Coeden wedi cau'r ffordd yn Nant y Garth ger Y Felinheli // A fallen tree at Nant y Garth near Y Felinheli
Ffynhonnell y llun, Terry Westwood
Disgrifiad o’r llun,
Rhan arall o bier Bae Colwyn wedi diflannu dan y tonnau // Another section of Colwyn Bay pier falls into the sea
Ffynhonnell y llun, Phil Taylor
Disgrifiad o’r llun,
Siop Spar yn Y Fali, Ynys Môn wedi ei difrodi // The Spar shop in Valley on Anglesey has been damaged
Ffynhonnell y llun, Gareth Williams/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Mali'r gath yn cuddio rhag y storm // Mali the kitten shelters from the storm
Ffynhonnell y llun, Tudur Davies
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau ffyrnig yn Y Rhyl // Raging waves at Rhyl
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru/ Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Heddlu'r Gogledd yn paratoi i hebrwng faniau Scottish Power dros Y Fenai i adfer cyflenwadau trydan ar Ynys Môn // Scottish Power engineers are being escorted across to Anglesey to reconnect electricity supplies
Ffynhonnell y llun, Morgan Jones
Disgrifiad o’r llun,
"Daeth Doris i daro ar Drefor" // A spectacular wave at Trefor pier
Ffynhonnell y llun, Andy Lancelot/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Gwifren deleffon wedi syrthio gan gau'r A5025 yn Benllech, Ynys Môn // A phone cable has brought disruption to the village of Benllech on Anglesey
Ffynhonnell y llun, Twitter/Anglesey Social Media
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arosfan fws ym Mhentraeth rhywle o dan y goeden! // The bus stop in Pentraeth, Anglesey is somewhere under the tree
Ffynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau uchel, Aberystwyth // This is how stormy it is at Aberystwyth