Eisteddfod yr Urdd: Rhybudd am ddiffyg llety yn y de

  • Cyhoeddwyd
BaleFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
A fydd Gareth Bale a Real Madrid yn cyrraedd rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr unwaith eto eleni?

Mae yna rybudd y bydd hi'n "anodd ofnadwy" i ddod o hyd i lety yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr adeg Eisteddfod yr Urdd eleni oherwydd gemau terfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Bydd y gemau pêl-droed Ewropeaidd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar benwythnos ola'r ŵyl ddechrau Mehefin, gyda disgwyl i ddegau o filoedd o bobl heidio i dde Cymru ar gyfer gêm y menywod ar y nos Iau, a'r dynion ar y nos Sadwrn.

Yn ogystal, mae tîm criced Lloegr yn herio Seland Newydd yn Stadiwm Swalec ychydig ddyddiau ar ôl yr Eisteddfod.

Mae un rheolwr llety gwely a brecwast yn ardal Pen-y-bont yn dweud y bydd dod o hyd i lety yn broblem.

'Bwcio nawr'

"Rydyn ni rhyw 75% yn llawn ar hyn o bryd," meddai Huw Tudur, rheolwr Mair's B'n'B ym Mhen-y-bont.

"Mae gyda ni 10 o Sbaenwyr wedi bwcio o ddydd Mercher ymlaen tan y dydd Sul, wedyn mae gyda ni un teulu wedi bwcio a fi'n credu mai eisteddfodwyr yw nhw.

"Mae gyda ni wedyn sawl un yn holi ynglŷn â'r penwythnos diwethaf oherwydd y criced. A mae rhyw gyngerdd yn y Swalec hefyd, felly dwi ddim yn gwybod os ydyn ni'n mynd i gael rhywbeth o hwnna.

"Ond ydy, mae'n dynn yma ar hyn o bryd. Mae'n mynd i fod yn broblem.

"Fi'n credu bod angen i bobl fwcio neu ymchwilio nawr, cymryd risg a chwilio efallai am lefydd sy'n fodlon derbyn booking heb dderbyn blaendal.

"Yn amlwg fi'n gweld fydd yna broblem. Mae'n ardal ddiwydiannol brysur beth bynnag, rydych chi ar goridor yr M4, ychydig bach o gyfleusterau sydd yna sydd yn ddigon eang i ddal partïon mawr.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Huw Tudur eu bod yn cydweithio â gwestai cyfagos oherwydd y prysurdeb

"Mae yna westai mawr, ond mae gynnon nhw ei clientele wythnosol hefyd nad ydyn nhw'n ymwybodol falle o Eisteddfod yr Urdd, na'r criced, na'r cyngerdd ac yn enwedig o'r pêl-droed. Mi fydden nhw'n llawn beth bynnag."

Yn ôl Mr Tudur, gan fod llety yng Nghaerdydd yn ddrud mae nifer sy'n dod draw i wylio rowndiau terfynol Cynghrair y Pencampwyr wedi edrych y tu allan i'r brifddinas - rhywbeth mae rheolwyr llety eraill wedi sylwi arni hefyd.

"Rydyn ni'n cydweithio. Mae ystafelloedd yn gallu gorgyffwrdd, neu mae rhywun yn bwcio ddwywaith ac rydyn ni'n rhannu gwybodaeth gyda phobl eraill ac ar hyn o bryd does gynnon nhw ddim lle chwaith," esboniodd.

"Mae pobl wedi mynd i edrych y tu allan i Gaerdydd, nid yn unig am y gost efallai - yn naturiol 'dych chi'n talu mwy mewn prifddinas - ond does dim gwelyau i gael."

'Ewch i'r gorllewin'

Dywedodd Aled Sion, cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd eu bod yn ymwybodol o'r gemau pêl-droed fydd yn gorgyffwrdd â'r ŵyl ieuenctid ac y byddai "llai o lety ar gael o'r herwydd".

"Mae gennym fwy o le nag arfer eleni yn ein Maes Carafanau a Gwersylla, a digon o le ar ôl," meddai.

"Y drefn arferol gydag Eisteddfod yr Urdd yw bod eisteddfodwyr yn canfod llety ar draws ardal eang, fel y digwyddodd gydag Eisteddfod Abertawe yn 2011 oedd hefyd wrth ymyl yr M4, gydag ymwelwyr a chystadleuwyr yn lletya ymhell i'r gorllewin o'r Maes.

"Byddem yn argymell felly i ymwelwyr edrych am lety tua'r gorllewin yn hytrach na'r dwyrain."