AS o Gymru yn mynd â deiseb Brexit i Senedd Ewrop

Cyhoeddwyd
Ann Clwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ann Clwyd AS am i'r DU gael pleidlais arall ar Brexit

Mae Aelod Seneddol o Gymru wedi galw ar Senedd Ewrop i ymyrryd ym mhroses Brexit.

Mae Ann Clwyd, AS Cwm Cynon, am i aelodau Senedd Ewrop ganiatáu i ddinasyddion y DU bleidleisio ar unrhyw gytundeb am Brexit pan fydd y trafodaethau'n dod i ben.

Galwodd hefyd am ddiogelu dinasyddion y DU sy'n gweithio yn yr Undeb Ewropeaidd ac i ddinasyddion yr UE sy'n gweithio yma.

Mae'r BBC wedi gofyn i lywodraeth y DU am ymateb.

Dywedodd Ms Clwyd: "Os yw mwyafrif Senedd Ewrop ddim yn hapus fe allan nhw i bob pwrpas atal trafodaethau. Rwy'n credu fod hynny'n gryn dipyn o rym."

O dan Erthygl 227 o'r Cytundeb ar Weithredoedd yr Undeb Ewropeaidd, fe all unrhyw ddinesydd gyflwyno deiseb i Senedd Ewrop.

Ychwanegodd: "Pan fydd goblygiadau llawn tynnu allan [o'r UE] yn wybyddus fe fydd llawer o bobl yn newid eu meddyliau."

Mae Ms Clwyd hefyd yn annog ASEau i wahodd y Prif Weinidog Theresa May i'w hannerch nhw.

Dywedodd: "Roedd y refferendwm yn un ymgynghorol ac fe ddylen ni fod wedi ystyried y cyngor, ond hefyd ystyried goblygiadau gadael yr UE oedd ddim yn glir i unrhyw un ohonom ni - doedd gwleidyddion etholedig ddim yn gwybod.

"Yma yn senedd y DU ry'n ni'n dal i ddarganfod mwy amdano. Ry'n ni'n gwybod o fewn y dyddiau diwethaf y gallen ni orfod talu bil anferthol os ydyn ni'n gadael yr UE."

Dywedodd y gallai'r ddwy ochr siarad am y trafodaethau a'r effaith ar y DU.

Ychwanegodd y byddai gadael yr UE yn niweidiol i'w hetholaeth yng Nghwm Cynon ac i weddill Cymru.