'Angen trafod dyfodol Corbyn' yn sgil colli isetholiad

Arwyn Jones
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae angen i'r Blaid Lafur drafod pob agwedd o'i dyfodol gan gynnwys dyfodol yr arweinydd, Jeremy Corbyn, yn ôl aelod o gabinet yr wrthblaid yn San Steffan.

Dywedodd Nia Griffith, AS Llafur dros Lanelli a llefarydd y blaid ar amddiffyn, y bydd "lot o drafod yn cael ei wneud ym mhob agwedd o'r blaid".

Mewn isetholiad ddydd Iau, collodd Llafur sedd Copeland, ardal mae'r blaid wedi ei chynrychioli ers 80 o flynyddoedd, i'r Ceidwadwyr.

Ond fe lwyddon nhw i ddal eu gafael ar sedd Stoke Central yn sgil bygythiad gan UKIP.

Wrth siarad ar raglen Y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, dywedodd Ms Griffith: "Mae'r Ceidwadwyr yn gryf iawn ar hyn o bryd felly bydd lot o gwestiynau yn cael eu codi nawr yn y blaid a byddwn ni'n trafod bob agwedd o beth sy'n digwydd yn y blaid nawr."

'Popeth i'w drafod'

Methodd Ms Griffith â rhoi ei chefnogaeth lawn i Jeremy Corbyn, gan ddweud y byddai ei ddyfodol wrth y llyw yn un o'r agweddau y bydd angen ei drafod.

Ychwanegodd: "Beth sy'n bwysig nawr ydy trafod yr holl beth a beth sydd wedi digwydd yn Copeland; pam mae o wedi digwydd a beth ydy'r ffordd well i fynd ymlaen.

"A bydd, wrth gwrs, popeth yn cael ei drafod."

Roedd Ms Griffith yn un o aelodau cabinet yr wrthblaid wnaeth ymddiswyddo y llynedd i ddechrau proses o geisio cael gwared â Mr Corbyn fel arweinydd.

Wrth ofyn a fyddai hi'n fodlon gwneud yr un peth eto, dywedodd mai'r hyn sy'n bwysig nawr yw bod y blaid yn ail-adeiladu ar gyfer y dyfodol a pharatoi ar gyfer etholiadau.