'Angen trafod dyfodol Corbyn' yn sgil colli isetholiad

nia griffith a jeremy corbyn

Mae angen i'r Blaid Lafur drafod pob agwedd o'i dyfodol gan gynnwys dyfodol yr arweinydd, Jeremy Corbyn, yn ôl aelod o gabinet yr wrthblaid yn San Steffan.

Dywedodd Nia Griffith, AS Llafur dros Lanelli a llefarydd y blaid ar amddiffyn, y bydd "lot o drafod yn cael ei wneud ym mhob agwedd o'r blaid".

Mewn isetholiad ddydd Iau, collodd Llafur sedd Copeland, ardal mae'r blaid wedi ei chynrychioli ers 80 o flynyddoedd, i'r Ceidwadwyr.

Ond fe lwyddon nhw i ddal eu gafael ar sedd Stoke Central yn sgil bygythiad gan UKIP.

Wrth siarad ar raglen Y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, dywedodd Ms Griffith: "Mae'r Ceidwadwyr yn gryf iawn ar hyn o bryd felly bydd lot o gwestiynau yn cael eu codi nawr yn y blaid a byddwn ni'n trafod bob agwedd o beth sy'n digwydd yn y blaid nawr."

'Popeth i'w drafod'

Methodd Ms Griffith â rhoi ei chefnogaeth lawn i Jeremy Corbyn, gan ddweud y byddai ei ddyfodol wrth y llyw yn un o'r agweddau y bydd angen ei drafod.

Ychwanegodd: "Beth sy'n bwysig nawr ydy trafod yr holl beth a beth sydd wedi digwydd yn Copeland; pam mae o wedi digwydd a beth ydy'r ffordd well i fynd ymlaen.

"A bydd, wrth gwrs, popeth yn cael ei drafod."

Roedd Ms Griffith yn un o aelodau cabinet yr wrthblaid wnaeth ymddiswyddo y llynedd i ddechrau proses o geisio cael gwared â Mr Corbyn fel arweinydd.

Wrth ofyn a fyddai hi'n fodlon gwneud yr un peth eto, dywedodd mai'r hyn sy'n bwysig nawr yw bod y blaid yn ail-adeiladu ar gyfer y dyfodol a pharatoi ar gyfer etholiadau.