Gwasanaeth gyrfaoedd Gyrfa Cymru i 'dorri 60 o swyddi'

Cyhoeddwyd
Gwefan Gyrfa CymruFfynhonnell y llun, Gyrfa Cymru

Mae un o bob 10 o weithlu Gyrfa Cymru yn wynebu cael eu diswyddo, yn ôl undeb.

Mae cyfanswm o 60 o swyddi gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cael eu torri, yn ôl undeb Unison.

Yn ôl Gyrfa Cymru, mae'n wynebu "diffyg ariannol" ac mae "pob opsiwn" yn cael eu hystyried.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn ymwybodol bod y gwasanaeth yn ymgynghori ar "gynllun diswyddiadau gwirfoddol".

Llythyr

Yn ôl Unison, mae pob gweithiwr sy'n cael ei gyflogi gan Gyrfa Cymru wedi derbyn llythyr yn gofyn a fyddan nhw'n fodlon cael eu diswyddo'n wirfoddol.

Er bod cyllid craidd y gwasanaeth wedi aros ar yr un lefel â'r llynedd, dywedodd yr undeb ei fod yn wynebu toriad o £2.7m yn 2016-17 oherwydd bod cronfa oedd yn atal diswyddiadau wedi cael ei ddiddymu.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw'n cydnabod y ffigwr o £2.7m sy'n cael ei grybwyll gan Unison.

Ychwanegodd yr undeb bod lefelau staffio Gyrfa Cymru wedi haneru yn y pum mlynedd diwethaf.

'Rhagor o arbedion'

Dywedodd prif weithredwr Gyrfa Cymru, Richard Spear: "Mae toriad i'n cyllid ar gyfer 2017-18, ac mae'r angen i wneud rhagor o arbedion wedi arwain at ddiffyg ariannol i'r sefydliad.

"Mae pob opsiwn yn cael eu hystyried i fynd i'r afael â'r diffyg yma.

"Byddwn yn ceisio gwneud yr arbedion sydd eu hangen trwy gynllun diswyddiadau cynnar, gan gydymffurfio gydag arfer da osgoi diswyddiadau gorfodol."

Ychwanegodd bod ymgynghoriad 30 diwrnod eisoes wedi dechrau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni'n ymwybodol o benderfyniad Gyrfa Cymru i ddechrau ymgynghoriad ar gynllun diswyddo gwirfoddol ac rydyn ni'n gobeithio ac yn disgwyl y gall Gyrfa Cymru, ei staff a'r undebau llafur gydweithio ar y mater i wella effeithlonrwydd hirdymor a chynaliadwyedd ariannol y gwasanaeth pwysig yma."