Pwy sy'n fy nilyn 2017?

Cyhoeddwyd
twitter

Oes gennych chi gyfrif Twitter? Pa mor aml fyddwch chi'n ei ddefnyddio? Mae dros 320 miliwn o bobl yn defnyddio Twitter ledled y byd, gan ddefnyddio cannoedd o ieithoedd i gyfathrebu.

Ond pwy yw'r Cymry Cymraeg sydd â'r mwyaf o ddilynwyr? Yn 2016 fe luniodd Cymru Fyw restr o'r 10 uchaf. A yw'r tabl wedi newid 12 mis yn ddiweddarach?

1) Aaron Ramsey - @aaronramsey (2.4 miliwn +300,000 ers 2016)

Yn Saesneg y bydd chwaraewr Cymru ac Arsenal yn trydar gan amlaf, ond pan wnaeth o drydar yn Gymraeg cafodd ei feirniadu gan nifer o'i ddilynwyr. Diolchodd i'r miloedd oedd yn gefnogol ac addawodd y byddai'n dal i ddefnyddio'r Gymraeg ar y wefan. Mae ei wraig, Colleen, hefyd yn trydar yn Gymraeg o dro i dro.

Mae llwyddiant Cymru yn Euro 2016 wedi denu miloedd o ddilynwyr newydd i Aaron. Wel, 'dyn ni'n cymryd mai hynny sy'n gyfrifol ac nid y gwallt! Mae o felly yn aros ar frig tabl y trydarwyr.

2) Aled Haydn Jones - @ahj (417,000 -5,000 ers 2016)

Mae Aled yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, ac wedi bod yn gweithio ar BBC Radio 1 ers 1998. Daeth i amlygrwydd wrth siarad ar y tonfeddi am gyfresi cyntaf Big Brother a Fame Academy.

Roedd yn aelod o dîm rhaglen frecwast Chris Moyles enillodd ddwy wobr aur Sony am y rhaglen adloniant orau ar y radio. Er fod Moyles wedi gadael dan gwmwl, mae Aled wedi aros gyda'r orsaf fel cyflwynydd, golygydd a chynhyrchydd. Mae nifer ei ddilynwyr wedi gostwng, o bosib gan ei fod yn brysurach yr ochr arall i wydr y stiwdio radio erbyn hyn. Ond mae'n cadw ei le yn yr ail safle yn y tabl.

3) George North - @George_North (376,000 +96,000 ers 2016)

Mae'r cawr o asgellwr yn arf ymosodol pwysig yng ngharfan Rob Howley. Er ei fod o wedi treulio llawer o'r flwyddyn allan o'r gêm gydag anafiadau i'w ben mae o'n dal i ddenu dilynywr newydd. Roedd o'n amlwg iawn yn ystod y Gemau Olympaidd yn Rio'r llynedd wrth gefnogi ei gariad Becky James enillodd dwy fedal arian yn y seiclo. Er fod George wedi cael ei addysg yn Ysgol Bodedern, Ynys Môn, dydy o ddim yn defnyddio'r cyfrwng i drydar yn y Gymraeg. Mae o'n codi un safle eleni yn y tabl trydar.

4) Imogen Thomas - @Imogen_Thomas (318,000 -8,000 ers 2016)

Enillodd Imogen goron Miss Wales yn 2003, ond ei hymddangosiad ar Big Brother yn 2006 ddaeth a hi i amlygrwydd. Mae hi dal yn gweithio fel model ac bellach yn datblygu eiddo. Mae proffil cyhoeddus Imogen yn llai amlwg y dyddiau yma wrth iddi hi ganolbwyntio ar ei mentrau busnes a'i theulu. Mae hi'n syrthio un safle yn y tabl.

5) Jamie Roberts - @Jamiehuwroberts (299,000 +56,000 ers 2016)

Er ei fod o wedi cael blwyddyn dawelach eleni a'i ddylanwad yng nghanol y cae i Gymru yn pylu, mae Jamie wedi ychwanegu nifer fawr o ddilynwyr newydd. Pwy a ŵyr, falle y bydd ei ddylanwad oddi ar y fainc yng ngweddill gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn dod a rhagor o edmygwyr iddo o fyd y trydarwyr. Mae'n codi un safle yn y tabl.

6) John Hartson - @JohnHartson10 (293,500 +41,000 ers 2016)

Mae cyn-ymosodwr poblogaidd Arsenal, West Ham a Celtic bellach yn sylwebydd uchel ei barch. Mae'n defnyddio Twitter yn aml i drafod pynciau llosg y byd pêl-droed gyda chefnogwyr sy'n clywed ei sylwadau ar BBC Radio 5 Live, Match of The Day, Sgorio a BT Sport.

Mae gan John gyfrif arall ar gyfer ei waith elusennol gyda Sefydliad John Hartson @HartsFND. Mae wedi bod yn flaengar iawn yn yr ymgyrch i hyrwyddo ymwybyddiaeth o ganser y ceilliau ers iddo fo ei hun fod yn wael ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur iddo yn enwedig efo Cymru yn gwneud mor dda yn Euro 2016, er ei fod yn dal i gam-ynganu cyfenw Hal Robson-Kanu! Ond mae'n syrthio un safle yn y tabl trydar.

7) Mike Phillips - @mikephillips009 (254,310 +49,000 ers 2016)

Er fod y mewnwr wedi ymddeol o chwarae rygbi rhyngwladol mae'n dal i fod yn gymeriad poblogaidd. Erbyn hyn mae'r gŵr gafodd ei fagu ar fferm rhwng San Clêr a Bancyfelin yn chwarae ei rygbi ym Manceinion i Sale Sharks. Mae'n aros yn ei unfan yn siart y trydarwyr.

8) Alex Jones - @MissAlexjones (218,000 +15,000 ers 2016)

Ers 2010 mae Alex wedi dod yn un o wynebau mwya' cyfarwydd y BBC fel un o gyflwynwyr nosweithiol The One Show. Mae hi hefyd wedi cystadlu yn y gyfres boblogaidd Strictly Come Dancing a dringo craig serth i godi arian i Sport Relief.

Daeth yn aelod o'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015. Y llynedd fe briododd hi Charlie ac mae'r cwpl eleni yn dathlu genedigaeth eu plentyn cyntaf, bachgen bach. A fydd o'n un o drydarwyr y dyfodol tybed? Mae Alex yn syrthio un safle yn y tabl.

9) Nigel Owens - @Nigelrefowens (186,000 +49,000 ers 2016)

Mae Nigel o Mynyddcerrig yn cael ei gydnabod fel dyfarnwr rygbi gorau'r byd, ac ef oedd yn dyfarnu rownd derfynol Cwpan y Byd 2015. Mae o wedi ennill nifer o ddilynwyr newydd yn ddiweddar ar ôl iddo ymddangos ar y rhaglen eiconig Desert Island Discs ar Radio 4. Un o blith nifer fechan o Gymry Cymraeg i gael yr anrhydedd.

Mae Nigel hefyd yn amyneddgar gyda dilynwyr y gamp sy'n awgrymu bod yna beryg iddo beidio bod yn ddi-duedd pan yn trydar am rygbi. Mae'n codi un safle.

10) Matt Johnson - @Mattjohnsons (170,000 + 2,000 ers 2016)

Roedd Matt yn aelod o'r band pop Macsen. Ers hynny mae wedi bod yn gyflwynydd ar This Morning a rhaglenni'r Loteri. Mae o hefyd wedi cyflwyno rhaglenni i ddysgwyr ar S4C. Mae'n aros yn y 10fed safle ar y rhestr.

Mae @BBCCymruFyw yn agosáu at 15,000 o ddilynwyr, felly cofiwch ddilyn os nad 'dych chi'n gwneud hynny yn barod!