Paratoi cynllun canolfan trafnidiaeth i Gaerdydd

  • Cyhoeddwyd
The new Interchange building in Central SquareFfynhonnell y llun, Rightacres Property

Mae cynlluniau ar gyfer canolfan drafnidiaeth ganolog newydd i Gaerdydd wedi eu paratoi.

Bydd gorsaf fysiau gydag 14 stand, lle i 502 o feiciau ac unedau manwerthu yn cael eu hadeiladu ar safle Marland House a maes parcio NCP yn sgwâr canolog Caerdydd os bydd y cynlluniau'n cael eu cymeradwyo.

Cafodd yr orsaf fysiau ei dymchwel er mwyn gwneud lle i bencadlys newydd BBC Cymru ar y safle, ac fe fydd y cynlluniau ar gyfer y ganolfan drafnidiaeth yn cael eu trafod gan bwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd ddydd Mercher.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys bloc o swyddfeydd pum llawr, adeilad naw llawr ar gyfer fflatiau, a maes parcio preifat.