Llygredd wedi lladd cannoedd o bysgod yn Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
BrithyllFfynhonnell y llun, Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae cannoedd o bysgod wedi eu lladd gan lygredd yn Afon Gwili yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio ar ôl adroddiadau o'r llygredd ger Llanpumsaint.

Ymysg y pysgod sydd wedi eu lladd mae brithyllod a lampreiod.

Yn ôl CNC, mae'r llygredd wedi dod o fferm agos, ac mae'r llif wedi ei atal.

Dywedodd Kimberley Redman o CNC bod y llygredd wedi cael "effaith sylweddol" ar bysgod, ond bod unrhyw effaith pellach yn "annhebygol".