Cartrefi wedi eu hailgysylltu wedi storm Doris

  • Cyhoeddwyd
RheilfforddFfynhonnell y llun, Trenau Arriva Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llinell trên rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog yn parhau ar gau oherwydd bod coed wedi disgyn ar y cledrau

Mae pŵer wedi cael ei ailgysylltu i holl gartrefi Cymru bellach, mwy na 48 awr ar ôl i storm Doris ddechrau.

Dywedodd Scottish Power iddyn nhw ailgysylltu'r cartrefi olaf, oedd yn Ynys Môn, tua 19:00 nos Sadwrn.

Mae'r cwmni yn dweud y bydd llawer o waith i'w wneud yn yr hir dymor i ddelio gyda'r difrod gafodd ei achosi gan y storm.

Cafodd 600 o beirianwyr o'r Alban eu hanfon i drwsio'r rhwydwaith bŵer ac mae Scottish Power wedi bod yn darparu diodydd a bwyd poeth ar gyfer cwsmeriaid oedd heb gyfleusterau coginio.

Mae Trenau Arriva Cymru wedi ail agor y llinell trên rhwng Llanelli ac Yr Amwythig ddydd Sadwrn.

Ond bydd y llinell rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog yn aros ar gau tan ddydd Llun gyda bysiau yn cael eu darparu.

Ffynhonnell y llun, Bob Ridgway

Mae Western Power Distribution yn dweud eu bod wedi ailgysylltu eu holl gartrefi bellach, wedi i "filoedd" yn y de fynd heb bŵer ar un cyfnod.

Ddydd Iau fe achosodd y storm ddifrod a thrafferthion teithio.

Fe gofnododd y swyddfa dywydd yng Nghapel Curig wyntoedd o 94 mya.