Gwobrwyo'r goreuon ym myd theatr Cymru

  • Cyhoeddwyd
Llion Williams
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Llion Williams ddwy wobr ar gyfer ei berfformiad mewn cynyrchiadau gwahanol

Cafodd yr actor Llion Williams ei wobrwyo dwywaith ar gyfer ei berfformiad mewn dwy ddrama wahanol yng ngwobrau Theatr Cymru 2017.

Daeth i'r brig yn y categori Perfformiad gorau gan ddyn yn y Gymraeg ar gyfer Chwalfa ond hefyd ar gyfer ei rôl yn y ddrama Belonging/Perthyn.

Roedd yn chwarae cymeriad sydd yn colli'r gallu i siarad Saesneg am fod ganddo ddementia ac yn mynd yn ôl i siarad ei iaith gyntaf, Cymraeg.

Chwalfa gafodd y wobr ar gyfer y Cynhyrchiad gorau yn y Gymraeg hefyd.

Cafodd yr actores o Abertawe, Sophie Melville, ei gwobrwyo am yr ail waith yn olynol yn y categori menywod ar gyfer y perfformiad gorau yn Saesneg tra bod Siw Hughes wedi cael yr un wobr yn y categori Cymraeg.

Cast a chriw Kommilitonen! gan Opera Ieuenctid WNO oedd yn dathlu ar ôl ennill yn y categori Cynhyrchiad Operau Gorau a Gruff Rhys gafodd y wobr am y Sain Orau ar gyfer The Insatiable, Inflatable Candylion.

Disgrifiad o’r llun,
Dennis O'Neill gafodd y wobr Llwyddiant Arbennig eleni

Peter Doran gipiodd y Cyfarwyddwr Gorau ar gyfer ei waith yn cyfarwyddo Belonging/Perthyn a'r canwr opera Dennis O'Neill gafodd y wobr Llwyddiant Arbennig.

Mae'r gwobrau yn cael eu rhoi er mwyn cydnabod rhagoriaeth ym myd y theatr, dawns ac opera a 40 o feirniaid sydd yn dewis yr enwebiadau.

Wrth gyfeirio at lwyddiant Llion Williams a Peter Doran dywedodd cyfarwyddwr y gwobrau, Mike Smith: "Mae'r tair gwobr yma yn dangos y cynnydd mewn theatr dwy ieithog yng Nghymru, gan adlewyrchu y berthynas arbennig sydd rhwng y ddwy iaith yn ein cenedl.

"Mae mwy a mwy o sioeau yn ddwyieithog a mwy o waith creadigol yn digwydd o fewn y byd theatr yn Gymraeg er mwyn gwneud hi'n bosib i siaradwyr Saesneg allu gweld y gwaith."

Cafodd y gwobrau eu cyhoeddi yng nghanolfan gelf Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe nos Sadwrn.

Mae'r rhestr enillwyr isod.

Y SIOE ORAU AR GYFER PLANT A PHOBOL IFANC

Cysgu'n Brysur, Cwmni Theatr Arad Goch

SAIN GORAU

Gruff Rhys, The Insatiable, Inflatable Candylion, National Theatre Wales

GOLEUO GORAU

Colin Grenfell, Cat on a Hot Tin Roof, Theatr Clwyd

DYLUNIO A/NEU GWISGOEDD GORAU

Amy Jane Cook, Constellation Street, The Other Room

CYNHYRCHIAD OPERA GORAU

Kommilitonen!, Opera Ieuenctid WNO

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA - GWRYW

Gwyn Hughes Jones, Cavalleria rusticana & Pagliacci, Opera Cenedlaethol Cymru

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA - MENYW

Claire Booth, La Voix Humaine, Canolfan Mileniwm Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru

ENSEMBLE GORAU

Meet Fred, Hijinx

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

Angharad Price, Nansi, Theatr Genedlaethol Cymru

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

Matthew Bulgo, Constellation Street, The Other Room

CYNHYRCHIAD DAWNS GORAU

Little Red Riding Hood & The Three Little Pigs, Ballet Cymru

ARTIST DAWNS GORAU - MENYW (PERFFORMIWR A/NEU GOREOGRAFFYDD)

Caroline Finn, Folk, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

ARTIST DAWNS GORAU - GWRYW (PERFFORMIWR A/NEU GOREOGRAFFYDD)

Phil Williams, Theatr Dawns Cascade

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG - MENYW

Sophie Melville, Blackbird, Those Two Impostors at The Other Room

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG - GWRYW

Llion Williams, Belonging/Perthyn, Re-Live

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG - MENYW

Siw Hughes, Mrs Reynolds a'r Cena Bach,Theatr Genedlaethol Cymru

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG - GWRYW

Llion Williams, Chwalfa,Theatr Genedlaethol Cymru

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

Chwalfa, Theatr Genedlaethol Cymru

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

Constellation Street, The Other Room

CYFARWYDDWR GORAU

Peter Doran, Belonging/Perthyn, Re-Live

LLWYDDIANT ARBENNIG

Dennis O'Neill