Arestio dyn yn dilyn ymosodiad difrifol yn Llanelli

Heddlu

Mae dyn 21 oed o Borth Tywyn wedi ei arestio ar amheuaeth o ymosodiad difrifol wedi digwyddiad tu allan i glwb nos yn Llanelli yn ystod oriau man bore Sul.

Cafodd dyn ei weld yn dod allan o gerbyd ac yna yn ymosod ar ddyn arall cyn gyrru i ffwrdd.

Mae'r dioddefwr, sydd yn ei 30au, mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl iddo gael anafiadau difrifol i'w ben.

Mae'r heddlu yn gofyn i lygad dystion gysylltu gyda nhw.