O diar...

Embaras seremoni'r Oscars
Image caption Embaras seremoni'r Oscars

Roedd 'na wynebau coch iawn yn seremoni'r Oscars ar 26 Chwefror. Cafodd Warren Beatty a Faye Dunaway yr amlen anghywir cyn cyhoeddi'r wobr am y ffilm orau.

Tra roedd tîm cynhyrchu La La Land yn cyflwyno eu diolchiadau, fe sylweddolodd y trefnwyr bod y ffilm anghywir wedi ei anrhydeddu. Moonlight oedd wedi ennill go iawn.

Er bod yna bleser cudd i'w gael o weld rhywbeth yn mynd o'i le yn un o brif achlysuron y byd ffilmiau, rydym ninnau'r Cymry hefyd, o bryd i'w gilydd, yn medru g'neud llanast o bethau. Cofio'r rhain?

A'r enillydd ydy...

Mae'n siŵr y bydd Rhodri Glyn Thomas yn cydymdeimlo yn fawr gyda Warren Beatty a Faye Dunaway...

"Tom Bullough, o nage, sori... Dannie Abse." Roedd 'na ddryswch yn ystod seremoni Llyfr y Flwyddyn yng ngwesty'r Hilton yn 2008. Roedd Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog Treftadaeth ar y pryd, wedi derbyn yr amlen anghywir cyn cyhoeddi pwy oedd wedi ennill Llyfr Saesneg y Flwyddyn. Galwodd Tom Bullough i'r llwyfan. Ond wrth i'r awdur wau ei ffordd rhwng y byrddau, sylweddolodd Rhodri Glyn ei fod wedi gwneud camgymeriad. Mewn gwirionedd, Dannie Abse a The Presence, llyfr am golli ei wraig, oedd enillydd y tlws.

Image caption Yr amlen anghywir a'r enillydd anghywir...

Bacwn, wŷ a Brexit

Fe wnaeth 'na rai chwerthin dros eu corn fflêcs tra bod eraill yn teimlo tost-uri dros Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Wrth gloi ei anerchiad i gynhadledd y Torïaid ym Manceinion ar 4 Hydref y llynedd, fe gymysgodd o ei eiriau gan ddatgan yn llawn hyder: "Mi wnawn ni Brecwast yn llwyddiannus." Brexit oedd o'n ei feddwl.

Image caption "Wps! Be' ddwedes i?"

Pwy sy'n dŵad dros y bryn?...

Mae hi'n nesu at y 'Dolig, cyfle falle i Brif Weinidog Cymru ymlacio ychydig a sgwrsio yn hamddenol am draddodiadau'r Ŵyl ar S4C. Ond yn ystod ei gyfweliad ar Wedi 7 ym mis Rhagfyr 2011 mi ddechreuodd Carwyn Jones storm go fawr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Awgrymodd mai hon fyddai'r flwyddyn gyntaf na fyddai ei blant yn credu ym modolaeth Siôn Corn.

Be'? Dim Siôn Corn?! Roedd Facebook a Twitter yn groch wrth ei gywiro. Awgrymodd dyn y farf wen ei hun y byddai rhywun yn gorfod gwneud heb anrhegion! Wps!

Image caption Golygfa gyfarwydd ym Mae Caerdydd pob diwrnod Nadolig!

Stori'n torri...

Mae'r newyddiadurwr Dylan Iorwerth wedi torri sawl stori yn ystod ei yrfa ddisglair yn tyrchio am straeon, ond 'chydig a wyddai y byddai'n destun stori fawr ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod Eisteddfod Genedlaethol y Fenni llynedd.

Yn ystod trafodaeth fyw ar y teledu gyda Dewi Llwyd a Karen Owen fe ganodd ffôn a bu'n rhaid i Dylan ymbalfalu yn ei boced i'w ddiffodd.

Pwy oedd yno 'sgwn i, rhywun arall yn gwerthu PPI ynteu sgŵp arall i Golwg?

O chwi o 'chydig ffydd...

Do, mi wnaeth cyn-ymosodwr Cymru Dean Saunders gamgymeriad mawr. Roedd o'n gweithio ar gemau Cymru i'r BBC yn ystod Euro 2016, ond doedd o ddim yn meddwl y byddai bechgyn Chris Coleman yn Ffrainc tu hwnt i'r dair gêm gynta'. Felly, mi barciodd ei gar yn y maes parcio tymor byr ym maes awyr Birmingham!

Tra roedd Gareth Bale, Hal Robson-Kanu a gweddill y garfan yn achosi embaras i broffwydoliaeth Dean, roedd y ffeins parcio yn cynyddu.

Erbyn i Ronaldo a'i griw ddod â breuddwydion Cymru i ben roedd bil terfynol y sylwebydd praff wedi croesi'r £1,000. Yn ffodus iddo fo mi welodd awdurdodau'r maes awyr ochr ddoniol y stori. Wedi'r cyfan, roedd Dean wedi cael ei bryfocio cymaint gan ei gyd-sylwebyddion yn fyw ar y teledu. Long Stay amdani ar gyfer Rwsia 2018, Dean!