Rhybudd am rew ar ffyrdd Cymru

  • Cyhoeddwyd
rhew

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am rew ar ffyrdd Cymru gyfan.

Mae'r rhybudd yn weithredol o 16:00 ddydd Llun tan 10:00 fore Mawrth, ac effeithio ar holl siroedd y wlad.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd ar eu gwefan y bydd cawodydd yn disgyn am weddill y dydd a dros nos i mewn i fore Mawrth, ac fe fydd y tymheredd yn disgyn islaw'r rhewbwynt.

Mae disgwyl i'r cawodydd ddisgyn fel eira ar dir uchel lle mae disgwyl sawl centimedr o eira, ac fe allai hynny ymestyn i dir is lle mae'r cawodydd yn drymach.

Bydd rhew yn ffurfio ar ffyrdd sydd heb eu graeanu dros nos gan arwain at amodau gyrru anodd ar ffyrdd a phalmentydd.