Lansio cynllun i greu casgliad mawr o eiriau Cymraeg

  • Cyhoeddwyd
Welsh language word cloud

Mae cynllun newydd i greu'r casgliad mawr cyntaf erioed o eiriau Cymraeg yn cael ei lansio ddydd Mawrth.

Corff newydd Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, neu CorCenCC, fydd yn rhedeg y cynllun sydd â'r nod o ddangos ystod lawn yr iaith bob dydd.

I gyd-fynd â'r cynllun fe fydd ap ar gyfer ffonau symudol fydd yn galluogi siaradwyr Cymraeg ledled y byd i gyfrannu i'r corpws.

Bwriad y casgliad yw cynrychioli'r ystod lawn o eiriau Cymraeg sy'n cael eu defnyddio gan bobl mewn bywyd bob dydd - o Gymraeg ffurfiol i Gymraeg llafar.

Ffynhonnell y llun, CorCenCC

Mae gan y corff newydd gefnogaeth nifer o lysgenhadon fel y bardd Damien Walford-Davies, y cerddor Cerys Matthews, y tiwtor iaith Nia Parry a'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens.

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Ymhlith y partneriaid eraill i'r cynllun mae prifysgolion Bangor ac Abertawe, Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol, y Llyfrgell Genedlaethol, S4C, y BBC a Geiriadur Prifysgol Cymru, a bydd yn cael ei weinyddu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae lansiad y cynllun yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth.