Llofruddiaeth Matalan: Carchar am oes i Andrew Saunders

  • Cyhoeddwyd
Lee Simmons a Zoe MorganFfynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Lee Simmons a Zoe Morgan eu canfod yn farw ger Matalan ynghanol Caerdydd

Mae dyn wedi ei garcharu am oes am drywanu ei gyn-gariad a'i chariad newydd i farwolaeth mewn ymosodiad "creulon" ar un o brif strydoedd Caerdydd.

Bydd yn rhaid i Andrew Saunders, 21, dreulio o leiaf 23 o flynyddoedd a phedwar mis dan glo.

Cafodd Zoe Morgan, 21 a Lee Simmons, 33 eu darganfod ger siop Matalan ar Heol y Frenhines ym mis Medi'r llynedd.

Fe wnaeth Saunders gyfadde' ym mis Rhagfyr iddo ladd y ddau.

'Ciaidd a diystyr'

Roedd Saunders a Miss Morgan wedi gwahanu y flwyddyn cyn iddi hi a Mr Simmons ddechrau ar berthynas yng Ngorffennaf 2016.

Cafodd y cwpl eu darganfod tua 05:50 ar 28 Medi a cafodd y stryd brysur ei chau yn syth.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod tystion wedi gweld Saunders yn ymosod ar Mr Simmons yn gyntaf, gan ei drywanu "bedair neu bump gwaith".

Wrth ddedfrydu Saunders i garchar, dywedodd y barnwr Mrs Ustus Nichola Davies fod yr ymosodiad yn un "ciaidd a diystyr".

Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd Andrew Saunders yn euog i lofruddio Zoe Morgan a Lee Simmons ar 19 Rhagfyr

Clywodd y llys bod Miss Morgan wedi ceisio helpu ei chariad yn ystod yr ymosodiad ond fe gafodd ei gwthio i ffwrdd gan Saunders ac yna fe redodd ar ei hôl ar Heol y Frenhines.

Llwyddodd i'w dal o flaen siop Boots ac fe ymosododd arni â chyllell.

Ar ôl yr ymosodiad, ffoniodd Saunders ei fam a dywedodd wrthi ei fod wedi lladd y cwpl. Anfonodd hefyd neges destun i'w dad gan ddweud "diolch am fod yn dad pathetig a di-werth. Newydd ladd dau o bobol, hwyl".

Cartref

Clywodd y llys bod Saunders wedi dychwelyd i'w gartref teuluol ac wedi diweddaru ei gyfrif Facebook gyda rhegfeydd ac yna ysgrifennodd y frawddeg "dim ond cynnyrch cymdeithas".

Daeth heddlu o hyd iddo ac fe atebodd y drws gyda gwn. Cafodd ei arestio ac fe ddywedodd wrth swyddogion: "Rwy'n flin, chi'n gwybod weithiau, chi jyst yn ei cholli hi."

Ychwanegodd: "Rwy'n flin iawn am yr hyn rwy' wedi'i wneud. Fe wnes i golli pob rheolaeth."

Fe gyfeiriodd yr heddlu at un o'r cyllyll a gafodd ei defnyddio yn yr ymosodiad, oedd wedi'i gorchuddio mewn hances bapur a'i gadael yn y gegin. Roedd y gyllell arall, dywedodd, wedi ei thorri yn ystod yr ymosodiad ac wedi'i gadael yng Nghaerdydd.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Zoe Morgan yn dweud eu bod yn siomedig â'r ddedfryd

Wedi'r ddedfryd, dywedodd teuluoedd Zoe Morgan a Lee Simmons eu bod yn siomedig nad oedd y ddedfryd a gafodd Andrew Saunders yn ddigon llym.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Zoe Morgan na fydd eu bywydau fyth yr un fath eto, ac y bydd yr hunllef yn parhau gyda nhw am byth:

"Rydym wedi derbyn dedfryd oes ein hunain gan yr unigolyn afiach hwn.

"Pa hawl oedd gan Andrew Saunders i'w chymryd i ffwrdd oddi wrthym?"

'Byth yn gallu maddau'

Dywedodd teulu Lee Simmons: "Ni fydd unrhyw ddedfryd neu gosb fyth yn gwneud yn iawn am golli bywyd Lee.

"Mae'r holl deulu wedi ei chwalu gan yr ymosodiad erchyll hwn oedd heb reswm ac rydym wedi dioddef sioc enbyd o achos natur milain yr ymosodiad.

"Mae wedi cael effaith anferth ar ein teulu ni a theulu Zoe, a hefyd rydym yn credu ei fod wedi effeithio ar deulu Andrew Saunders.

"Fyddwn ni byth yn gallu maddau iddo am gipio Lee oddi wrthym ond fe hoffem ddiolch i'w deulu am gydweithio'n llawn gyda'r heddlu er mwyn sicrhau ei fod wedi cael ei arestio a'i gael yn euog yn gyflym."

'Ymosodiad direswm'

Dywedodd Catrin Evans, erlynydd rhanbarthol gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Roedd hwn yn ymosodiad direswm, creulon, a bwriadol.

"Roedd Saunders yn bresennol yn y man ymhell cyn i'r ddau gyrraedd y gweithle gan ymosod arnynt. Ni ddangosodd unrhyw gonsyrn am ei ddioddefwyr, na thuag at y rhai oedd yn gallu gweld yr olygfa frawychus o drais a ddigwyddodd o'u blaen.

"Mae'n meddyliau ni gyda teuluoedd Zoe a Lee."

Ar ran Heddlu De Cymru, dywedodd y Ditectif Arolygydd fod Saunders wedi ei ddedfrydu i garchar am oes am ei lofruddiaethau "ciaidd ac oeraidd".

Ychwanegodd: "Mae e yn llofrudd oeraidd ac amcanus oedd wedi cynllunio'r drosedd hon dros nifer o wythnosau.

"Fe laddodd y ddau berson ifanc hyfryd yna allan o genfigen anaeddfed nad oes modd ei esbonio na'i ddeall gan unrhyw berson yn ei iawn bwyll.

"Dyw e heb gynnig esboniad i leddfu'r boen na dangos edifeirwch. Mae o wirioneddol yn ddyn ffiaidd."