Carcharu dyn am achosi ffrwydrad yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd
FlindellFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae dyn wedi ei garcharu am bedair blynedd a chwe mis yn Llys y Goron Caerdydd am achosi ffrwydrad yn ei gartref ei hun.

Cafodd William Flindell orchymyn hefyd gan y barnwr i gael ei drosglwyddo i ysbyty yn y 28 niwrnod nesaf.

Dioddefodd Flindell, 50 oed, losgiadau difrifol ac achosodd gwerth £220,000 o ddifrod yn ystod y digwyddiad.

Bu'n rhaid iddo dderbyn dau fis o driniaeth arbenigol mewn ysbyty yn dilyn y ffrwydrad yng Nghasnewydd fis Ebrill diwethaf.

Cyfaddefodd Flindell i gyhuddiad o losgi bwriadol a bod yn ddiofal wrth ystyried os oedd bywydau'n cael eu peryglu mewn gwrandawiad cynharach.

Clywodd y llys fod Flindell wedi ymyrryd gyda chyflenwad nwy ei gartref mewn ymgais i ladd ei hun.

Ffynhonnell y llun, Mathew Horwood

Cafodd eiddo ger ei gartref ar Heol George ei ddifrodi ac fe gafodd tri o bobl eu hanafu yn y ffrwydrad.

Dioddefodd Flindell anafiadau oedd yn peryglu ei fywyd, gan gynnwys llosgiadau i 58% o'i gorff.

Fe wnaeth adroddiadau seiciatryddol ac adroddiadau'r gwasanaeth prawf ddisgrifio sut yr oedd yn dioddef gydag iselder dwys iawn ar y pryd.