Gwastraff Porthmadog
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cwmni sgipiau Porthmadog: Graddfa'r gwastraff

2 Mawrth 2017 Diweddarwyd 16:09 GMT

Mae tri pherchennog cwmni sgipiau o Borthmadog wedi eu carcharu am gadw gwastraff mewn modd anghyfreithlon.

Cafodd Patricia Mary Gaffey, Michael John Gaffey a Joseph Benedict Gaffey o gwmni Porthmadog Skip Hire eu carcharu am 10 mis yr un ar ôl pledio'n euog i'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Roedd y tri wedi cadw gwastraff mewn modd oedd yn debygol o achosi niwed i iechyd a llygredd i'r amgylchedd.

Mae'r fideo yma gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn dangos graddfa'r gwastraff oedd yn ei gadw gan y cwmni ar eu safle ar Ystâd Ddiwydiannol Penamser.