Achub cerddwyr o waelod rhaeadr

Central Beacons Mountain Rescue at Ystradfellte rescue, March 2017 Image copyright Tîm Achub Canol Bannau Brycheiniog

Mae dau o bobl wedi cael eu hachub ar ôl syrthio oddi ar raeadr yn ardal Ystradfellte, Bannau Brycheiniog.

Cafodd y ddau, gydag anafiadau difrfiol, eu cludo mewn hofrennydd i'r ysbyty.

Roedd y ddau, ymhlith grŵp o bedwar aeth i drafferthion, ar ôl i un ohonynt syrthio mewn ceunant, gyda'r lleill yn ceisio ei chynorthwyo.

Credir bod dau ohonynt, , dyn a dynes, wedi cael eu hysgubo gan nerth y dŵr tuag at y rhaeadr yn Sgwd Isaf Clun-gwyn.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fideo o'r hofrennydd yn achub un o'r cerddwyr

Cafodd timau achub mynydd eu galw am 11:30 fore Sul ar ôl adroddiadau fod y ddau wedi syrthio 30 troedfedd o ben y rhaeadr.

Roedd tri o dimau achub mynydd, y gwasanaeth ambiwlans, yr heddlu, y gwasanaeth tân ac hofrennydd gwylwyr y glannau yn rhan o'r ymdrech achub.

Dywedodd llefarydd ar ran tîm achub mynydd Bannau Brycheiniog eu bod wedi cymryd tua phedair awr i gludo'r ddau o waelod y rhaeadr, yn bennaf oherwydd natur anodd y lleoliad.

Roedd y ddau wedi syrthio i geunant a bu'n rhaid i hofrennydd ddefnyddio winsh er mwyn eu hachub.