Achub rhaeadr
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Achub dau o waelod rhaeadr

5 Mawrth 2017 Diweddarwyd 18:46 GMT

Fe fu'n rhaid i hofrennydd gwylwyr y glannau ddefnyddio winsh er mwyn achub dau gerddwr oedd wedi syrthio lawr rhaeadr yn ardal Ystradfellte.

Cafodd y ddau, gydag anafiadau difrfiol, eu cludo gan hofrennydd i'r ysbyty.

Roedd y ddau ymhlith grŵp o bedwar aeth i drafferthion, ar ôl i un ohonynt syrthio mewn ceunant, gyda'r lleill yn ceisio ei chynorthwyo.

Credir bod dau ohonynt wedi cael eu hysgubo gan nerth y dŵr tuag at y rhaeadr.

Cafodd timau achub mynydd eu galw am 11:30 fore Sul ar ôl adroddiadau fod y ddau wedi syrthio 30 troedfedd o ben y rhaeadr.

Roedd tri o dimau achub mynydd, y gwasanaeth ambiwlans, yr heddlu, y gwasanaeth tân ac hofrennydd gwylwyr y glannau yn rhan o'r ymdrech achub.