Cynllun i amddiffyn a datblygu bywyd morwrol

Fish being processed (Image: AP) Image copyright AP

Mae cynllun ar droed i geisio amddiffyn a datblygu bywyd morwrol a'r diwydiannau pysgodfeydd yng Nghymru ac Iwerddon.

Bydd dros £6m o arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau gwyddoniaeth a thechnoleg er mwyn helpu i warchod a datblygu bywyd morol a'r diwydiant pysgodfeydd yng Nghymru ac Iwerddon.

Bydd y cyllid yn cefnogi ymchwiliad gwyddonol i'r cyfleoedd a'r peryglon sy'n gysylltiedig â'r newid yn yr hinsawdd ym Môr Iwerddon, yn ogystal â defnyddio technoleg i leihau costau ynni a helpu busnesau i ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd.

Mae'r ddau brosiect yn cael eu hariannu drwy raglen gydweithredu Iwerddon-Cymru yr UE.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford: "Mae'r prosiectau hyn yn cyfuno arbenigedd o'r ddwy wlad i gefnogi diwydiant yng Nghymru ac Iwerddon sy'n rhannu'r un cyfleoedd, yr un heriau a'r un adnodd ym Môr Iwerddon."

Prifysgol Bangor

Bydd tua €5.5m o arian yr UE yn cefnogi partneriaeth gwyddor môr Bluefish, a fydd yn ymchwilio i effaith y newid yn yr hinsawdd ar gynaliadwyedd pysgod a physgod cregyn.

Dan arweiniad Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â sefydliadau o Gymru ac Iwerddon, bydd y prosiect yn asesu sut mae'r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar nifer y pysgod, patrymau mudo pysgod masnachol, a'r peryglon gan rywogaethau estron.

Dywedodd Dr Shelagh Malham, uwch-gymrawd ymchwil yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor: "Mae angen inni gael cadwyn cyflenwi bwyd sy'n gynaliadwy.

"Bydd y cyfuniad o waith ymchwil gan bartneriaid academaidd a chydweithio â phartneriaid yn y diwydiant yn sicrhau y bydd y diwydiannau hanfodol hyn yn cael y wybodaeth a'r cymorth y maen nhw eu hangen er mwyn delio â'r newidiadau sy'n eu hwynebu ac a fydd yn parhau i'w hwynebu dros y blynyddoedd nesaf. Bydd hefyd o gymorth iddyn nhw wrth ymateb i gyfleoedd."