'Bwlch hapusrwydd' i rai o ardaloedd tlotaf Cymru

Terraced houses in Ebbw Vale Image copyright Getty Images

Mae astudiaeth newydd yn awgrymu fod tair ardal yng Nghymru ymhlith y gwaetha' ym Mhrydain o ran y bwlch rhwng pobl lewyrchus a phobl dlotach.

Mae'r gwaith ymchwil yn enwi Blaenau Gwent, Castell Nedd Port Talbot a Merthyr Tudful ar y rhestr, wedi iddyn nhw holi 160,000 o bobl.

Fe wnaeth ymchwilwyr ddarganfod mai Blaenau Gwent oedd â'r gwahaniaeth mwyaf rhwng y bobl oedd yn teimlo yn 'fodlon â'u bywyd' a phobl anhapus.

Dywed awduron yr adroddiad eu bod yn gobeithio bydd yr ymchwil yn help wrth lunio polisïau llywodraeth yn y dyfodol.

"Mae'r darganfyddiadau yn dangos fod yr hyn sy'n bwysig i bobl yn fwy cymhleth na mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n llunio polisïau yn ei ddeall," meddai Nancy Hey, cyfarwyddwr sefydliad Wellbeing oedd yn gyfrifol am y gwaith ymchwil

"Dim ond rhan o'r stori ydi incwm o ran sut mae pobl yn ei chael hi'n anodd neu yn ffynnu o ran bywyd bod dydd."

Y rhannau Gymru wnaeth orau - o ran bod y bwlch rhwng y rhai sy'n fodlon ac anhapus yn llai - oedd llefydd fel Sir Y Fflint, Gwynedd, Sir Ddinbych a Sir Fynwy.