Cais i ailystyried dedfryd llofrudd Matalan Caerdydd

Andrew Saunders Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd Andrew Saunders ei ddedfrydu i isafswm o 23 mlynedd a phedwar mis dan glo

Mae Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn cais i ailystyried dedfryd dyn wnaeth lofruddio ei gyn-gariad a'i phartner newydd ar brif stryd siopa Caerdydd.

Cafodd Andrew Saunders, 21, ei ddedfrydu i oes o garchar yn Llys y Goron Caerdydd yn wythnos ddiwethaf, a bydd yn treulio isafswm o 23 mlynedd a phedwar mis dan glo.

Fe wnaeth Saunders drywanu Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33, ger siop Matalan ar Heol y Frenhines ym mis Medi'r llynedd.

Roedd eisoes wedi cyfadde' ym mis Rhagfyr iddo ladd y ddau.

Image copyright Facebook
Image caption Cafodd Lee Simmons a Zoe Morgan eu canfod yn farw ger Matalan ynghanol Caerdydd

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol: "Rydyn ni wedi derbyn cais i achos Andrew Patrick Saunders gael ei ystyried o dan gynllun dedfryd gor-drugarog.

"Mae'r trothwy i gyfeirio achosion i'r Llys Apêl yn uchel iawn.

"Gall ddedfryd gael ei hystyried fel un or-drugarog dim ond os oes camgymeriad mawr a'i fod yn sylweddol yn is na'r lefel y gallai unrhyw farnwr fod wedi'i osod ar ôl ystyried ffeithiau'r achos."

Mae gan y swyddfa 28 diwrnod o'r ddedfryd i ystyried yr achos, sy'n golygu y bydd yn rhaid dod i benderfyniad erbyn 28 Mawrth.

Teuluoedd yn siomedig

Wedi'r ddedfryd yr wythnos ddiwethaf, dywedodd teuluoedd Ms Morgan a Mr Simmons eu bod yn siomedig nad oedd dedfryd Saunders yn ddigon llym.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Ms Morgan na fydd eu bywydau fyth yr un fath eto, ac y bydd yr hunllef yn parhau gyda nhw am byth

"Rydym wedi derbyn dedfryd oes ein hunain gan yr unigolyn afiach hwn," meddai'r datganiad.

"Pa hawl oedd gan Andrew Saunders i'w chymryd i ffwrdd oddi wrthym?"