Clwb Pêl-droed Caerdydd yn gwneud colled o bron i £9.5m

Vincent Tan Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Vincent Tan yw perchennog yr Adar Gleision

Fe wnaeth Clwb Pêl-droed Caerdydd golled o bron i £9.5m yn y flwyddyn hyd at Mai 2016, yn ôl cyfrifon y clwb.

Roedd y clwb wedi gwneud elw o £3.8m yn y flwyddyn flaenorol.

Fe wnaeth cyfanswm yr arian gafodd ei wneud o docynnau, darlledu, nawdd, hysbysebu ac incwm masnachol ostwng o £37m i ychydig dros £31m.

Ond fe wnaeth y clwb ostwng cyflogau chwaraewyr o £30.8m yn 2015 i £25.4m y llynedd.

£2.2m i newid rheolwyr

Er y golled, dywedodd y clwb mewn datganiad y bydd y buddsoddiad yn parhau.

"Ein nod yw cael dyrchafiad yn ôl i'r Uwch Gynghrair cyn gynted â phosib," meddai'r prif swyddog gweithredol Ken Choo.

Mae'r cyfrifon diweddaraf yn dangos bod y clwb wedi talu £2.2m i newid rheolwyr, gan gynnwys costau diswyddo ac iawndal i glybiau eraill am eu staff.

Fe wnaeth Paul Trollope gymryd lle Russell Slade fel rheolwr yr Adar Gleision ym mis Mai 2016, cyn i Neil Warnock olynu Trollope ym mis Hydref.