Drakeford: Rhybudd am gamau 'gwenwynig' yn sgil Brexit

drakeford

Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru wedi rhybuddio gweinidogion y DU i beidio a chymryd camau "gwenwynig" i "ddatod y broses o ddatganoli" yn sgil Brexit.

Dywedodd Mark Drakeford fod Theresa May wedi dod yn "beryglus o agos" i ddweud ei bod yn bwriadu cymryd pwerau o Frwsel mewn meysydd fel amaethyddiaeth.

Ychwanegodd fod arwyddion fod gweinidogion y DU yn credu y dylent sefydlu strwythurau newydd ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Mr Drakeford y byddai angen deddfwriaeth i ddatod datganoli, ac fe fyddai hynny'n rhywbeth "gwenwynig" i Gymru.

Daeth sylwadau Mr Drakeford wrth iddo annerch Aelodau Seneddol sydd ar y Pwyllgor Gadael yr Undeb Ewropeaidd.

'Cytundebau'

Dywedodd fod "arwyddion cynyddol bod Llywodraeth y DU yn credu y bydd pethau sy'n cael eu gwneud ym Mrwsel yn cael eu gwneud ar lefel y DU yn y dyfodol ac y bydd llywodraeth y DU yn defnyddio hynny i gyflwyno set newydd o gytundebau mewn meysydd megis amaethyddiaeth."

Wrth annerch y pwyllgor, dywedodd Mr Drakeford fod y Prif Weinidog wedi dod "beryglus o agos" at gyhoeddi mai hyn oedd ei chynllun yng nghynadledd Ceidwadwyr yr Alban ddydd Gwener.

Yn ei haraith, dywedodd Theresa May, wrth i bwerau gael eu trosglwyddo i'r DU drwy broses Brexit "mae'n rhaid i ni sicrhau bod y pwerau cywir yn bodoli ar y lefel gywir o lywodraethu, er mwyn sicrhau y gall y Deyrnas Unedig weithredu'n effeithiol ac er lles pob un o'i dinasyddion".

Ddydd Mawrth, dywedodd Mr Drakeford ei fod wedi dweud wrth Ysgrifennydd Brexit y DU, David Davis ei fod yn "credu y byddai angen deddfwriaeth yn San Steffan i gyflwyno datganoli yn ôl yng Nghymru a'r Alban."

"Byddai hyn yn wenwynig mewn cyd-destun Cymreig, heb sôn am beth a olygai i'r Alban." meddai Mr Drakeford.