Cwymp o 5% yn y nifer sy'n ysmygu yng Nghymru

Sigaret Image copyright Getty Images

Mae nifer yr ysmygwyr yng Nghymru wedi disgyn dros 5% ers 2010, yn ôl ffigyrau newydd.

Erbyn 2015, 18.1% oedd yn ysmygu sigaréts, o'i gymharu â 23.3% yn 2010.

Ond mae'r canran ar gyfer 2015 yn uwch na'r cyfartaledd ar draws y DU ar gyfer yr un flwyddyn.

Mae gan Lywodraeth Cymru nod o dorri nifer yr ysmygwyr i 16% erbyn 2020.

Image copyright Getty Images

Yn ôl arolwg y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Yr Alban oedd â'r canran uchaf o ysmygwyr yn 2015 o wledydd y DU - 19.1%.

Roedd Gogledd Iwerddon yn ail (19%), Cymru'n drydydd (18.1%) a Lloegr yn bedwerydd (16.9%). Y cyfartaledd ar draws y DU oedd 17.2%.

Mae'r ystadegau'n dangos hefyd bod 2.3m o bobl ar draws y DU - tua 4% o'r boblogaeth - yn defnyddio e-sigaréts.

Dywedodd tua hanner o'r rheiny eu bod yn defnyddio e-sigaréts i'w helpu i stopio ysmygu.