Atyniad ymwelwyr Folly Farm i gael estyniad £10m

Folly Farm Image copyright Folly Farm

Mae atyniad ymwelwyr Folly Farm yn sir Benfro wedi cael caniatâd i fwrw ymlaen â chynlluniau gwerth £10m i godi pentref gwyliau ar y safle.

Bydd y pentref newydd yn cael ei leoli i'r gogledd o'r atyniad ger Dinbych-y-pysgod ac yn cynnwys cabanau, carafanau, pebyll saffari a wagenni i ymwelwyr letya ynddynt.

Mae disgwyl i'r datblygiad greu hyd at 30 o swyddi newydd.

Wrth wneud cais am yr estyniad yn haf 2016 dywedodd llefarydd ar ran yr atyniad: "Mae hwn yn gam naturiol. Rydym wedi tyfu yn aruthrol dros y tair blynedd ddiwethaf, gan fuddsoddi £2m bob blwyddyn ar y safle."