Rhybudd i 'beidio â disgwyl gormod o'r gyllideb'

Cyllideb Image copyright Bloomberg

Bydd Philip Hammond yn cyhoeddi ei gyllideb gyntaf fel canghellor ddydd Mercher - cyhoeddiad all effeithio ar ein bywydau a'n pocedi ni gyd.

Ond mae yna rybudd gan rai o fewn y llywodraeth i beidio â disgwyl gormod.

Er gwaetha'r rhagolygon economaidd digon ffafriol, mae'r canghellor yn dal i boeni bod yna gyfnod digon tymhestlog i ddod wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Gyda dyled y wlad yn dal i fod yn syfrdanol o uchel, mae o eisiau sicrhau bod arian wrth gefn rhag ofn i bethau fynd o'i le.

Dim newidiadau radical

Hon hefyd fydd y gyllideb wanwyn olaf. Mae Mr Hammond yn bwriadu symud ei brif ddigwyddiad ariannol i'r hydref.

Felly nid dyma'r amser i wneud cyhoeddiadau mawr nac i gyflwyno newidiadau radical.

Ond mae yna bwysau arno gan aelodau Ceidwadol i ganfod arian i helpu cwmnïau yn Lloegr sy'n wynebu cynnydd sylweddol yn eu cyfraddau busnes, wedi'r adbrisiad diweddar.

Mae disgwyl iddo hefyd gyhoeddi arian ychwanegol i ddelio gyda phroblemau gofal cymdeithasol yn Lloegr.

Dau fater sydd wedi'u datganoli, ond fe allai Llywodraeth Cymru dderbyn cyfran o unrhyw arian newydd i wario fel ag y mynnent.

Bydd y trothwy treth - y pwynt mae pobl yn dechrau talu treth ar eu hincwm - yn cynyddu ymhellach hefyd wrth iddyn nhw yn raddol yn symud tuag at y targed o sicrhau y gall pobl ennill £12,500 cyn dechrau talu treth incwm.

Image copyright Getty Images
Image caption Dyma gyllideb gyntaf Philip Hammond fel canghellor

Ond nid symiau enfawr fydd y rhain - dyw Mr Hammond ddim yn bwriadu taflu arian o gwmpas, er gwaetha'r galwadau gan y blaid Lafur am fwy o arian i'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd ffynhonnell yn y llywodraeth wrthai i "beidio â disgwyl gormod" yn y gyllideb hon.

Cynilo, nid gwario

Mae Mr Hammond yn ganghellor gwahanol iawn i'w ragflaenydd George Osborne.

Does ganddo ddim diddordeb mewn sgorio pwyntiau gwleidyddol - felly mae'n llawer anoddach i adrannau werthu cynlluniau neu gyhoeddiadau fyddai'n hawlio'r penawdau.

Roedd Mr Hammond wedi codi gobeithion y byddai cyhoeddiad ynglŷn â bargen ddinesig Bae Abertawe.

Ond mae ffynonellau yn y llywodraeth wedi awgrymu bod angen mwy o waith cyn y bydd yn cael y sêl bendith terfynol, er mae'n debygol o ddatgan cefnogaeth i'r cynllun yn ei araith.

Mae'n debyg y bydd yna siom hefyd i gefnogwyr Morlyn Abertawe oedd yn gobeithio am gyhoeddiad yn y gyllideb.

Yn ôl y sôn, mae'r llywodraeth yn dal i ystyried adroddiad sy'n argymell bod y cynllun yn cael ei weithredu.

Felly er gwaetha'r galwadau am fwy o arian o bob ochr i'r Tŷ, gyda Brexit ar y gorwel mae'n bur debyg mai cynilo, nid gwario fydd bwriad y canghellor.

Straeon perthnasol