Ystyried gwahardd nifer o yrwyr tacsi yn Sir Ddinbych

Tacsi

Fe allai 11 gyrrwr tacsi yn Sir Ddinbych gael eu gwahardd o'u gwaith am beidio â mynychu cwrs hyfforddiant ynglŷn ag atal ecsploetiaeth rywiol.

Cafodd holl yrwyr tacsi'r sir orchymyn i fynychu'r cwrs hyfforddiant yn dilyn sgandal cam-drin plant Rotherham.

Yn ôl yr ymchwiliad swyddogol i'r sgandal, roedd gyrwyr tacsi yn Rotherham wedi chwarae rhan flaenllaw yn y cam-drin.

Cafodd y cwrs hyfforddiant ei gwblhau gan dros 300 o yrwyr, sef tua 97% o yrwyr tacsi'r sir.

Camau

Mae disgwyl i'r cyngor benderfynu ddydd Mawrth pa gamau y dylid eu cymryd yn erbyn y gyrwyr eraill.

Yn ôl adroddiad i'r cyngor doedd gan bump o'r gyrwyr ddim trwydded ar y pryd. Roedd un arall yn brysur yn gweithio mewn swydd arall, ac roedd un dramor.

Mae gan y cynghorwyr opsiynau sydd y cynnwys atal neu wahardd eu trwyddedau tacsi.