Setliad cyfrinachol i anghydfod sillafu Tŷ'r Cwmnïau

ty'r cwmniau
Image caption Roedd Tŷ'r Cwmniau yng Nghaerdydd yn wynebu cais am iawndal o £8m

Mae anghydfod cyfreithiol ynglŷn â chamgymeriad sillafu gan Dŷ'r Cwmnïau wedi dod i ben.

Hawliodd perchennog Taylor and Sons fod y cwmni wedi methu oherwydd camgymeriad gan swyddogion Tŷ'r Cwmnïau.

Mae BBC Cymru wedi cael gwybod bod cytundeb cyfrinachol wedi ei gytuno er mwyn dirwyn yr anghydfod i ben.

Yn ôl y cwmni cafodd 250 o weithwyr eu diswyddo oherwydd y camgymeriad.

Yn 2009 roedd Tŷ'r Cwmnïau wedi cofnodi fod busnes Taylor & Sons wedi dirwyn i ben. Ond mewn gwirionedd cwmni arall o'r enw Taylor & Son - heb yr 's' - oedd wedi methu.

Maes o law, fe aeth Taylor & Sons i drafferthion ac fe hawliodd cyn-gydberchennog y cwmni, Philip Davison-Sebry £8.8m mewn iawndal.

Llys

Yn Ionawr 2015 fe ddyfarnodd yr Uchel Lys o blaid Mr Davison-Sedbury, gan ddweud fod gan Dŷ'r Cwmnïau gyfrifoldeb rhesymol i sicrhau nad oedd gorchymyn dirwyn i ben yn cael ei gofrestru i'r cwmni anghywir.

Apeliodd Tŷ'r Cwmnïau yn erbyn y dyfarniad.

Mewn gwrandawiad ym mis Ionawr 2016 dywedodd bargyfreithiwr Tŷ'r Cwmnïau fod yr achos yn sefydlu "cynsail peryglus".

Penderfynwyd cynnal yr achos apêl llawn ym mis Mawrth, ond daeth cadarnhad bod y ddwy ochr wedi dod i gytundeb.

Yn ôl llefarydd Tŷ'r Cwmnïau: "Rydym wedi cytuno ar delerau setliad cyfrinachol ac mae'r mater wedi dod i ben."