Cynghorwyr eisiau cadw ffrwd Gymraeg Ysgol Aberhonddu

Ysgol Uwchradd Aberhonddu Image copyright Google
Image caption Cynllun cabinet Cyngor Powys yw cau ffrwdd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu a chanoli'r ddarpariaeth yn Llanfair-ym-Muallt

Mae nifer o gynghorwyr ym Mhowys wedi datgan eu cefnogaeth i gadw ffrwd Gymraeg mewn ysgol uwchradd yn y sir.

Bwriad cabinet y cyngor yw cau'r ffrwd yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu oherwydd diffyg disgyblion.

Mewn cyfarfod llawn o'r cyngor brynhawn Mawrth, pleidleisiodd cynghorwyr o 32 i wyth yn erbyn polisi'r cabinet.

Ond y cabinet fydd gan y gair olaf, ac mae disgwyl iddyn nhw gymeradwyo'r polisi yr wythnos nesaf.

Canoli addysg Gymraeg

Ymysg y cynghorwyr wnaeth annerch y cyfarfod ddydd Mawrth oedd James Gibson Watt, sy'n cynrychioli pentre Y Clas-ar-Wy.

Dywedodd na fyddai 'na addysg uwchradd Cymraeg ar gael ym Mhowys i'r de o Lanfair-ym-Muallt.

Cynllun y cyngor yw canoli addysg Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt, sydd dros 20 milltir o Aberhonddu.

Bydd y cabinet Cyngor Powys yn gwneud eu penderfyniad mewn cyfarfod ar 14 Mawrth.