Eisteddfod: Llenwi maes carafanau 'yn gynt nag erioed'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Ehangu'r maes carafanau presennol ddim yn ymarferol'

Mae trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn yn dweud nad ydyn nhw erioed wedi llenwi'r maes carafanau mor sydyn ag eleni.

Gyda phum mis i fynd nes yr ŵyl mae pob lle eisoes wedi eu harchebu - rhywbeth sydd "erioed" wedi digwydd o'r blaen yn ôl y prif weithredwr.

Dywedodd Elfed Roberts y byddai'r Eisteddfod nawr yn trafod â pherchnogion gwersylloedd cyfagos er mwyn ceisio dod o hyd i fwy o le.

"Mae'r maes carafanau wedi bod ar agor [i archebu lle] ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn ers cwta fis, ac mae pob un o'r safleoedd, bron i 800, wedi mynd," meddai.

Image caption Dywedodd Elfed Roberts ei fod wedi synnu bod yr holl safleoedd wedi eu gwerthu mor sydyn

"Dydi hynny erioed 'di digwydd o'r blaen mor gynnar.

"Roeddan ni'n gwybod fod 'na andros o lot o frwdfrydedd ynglŷn â'r Eisteddfod eleni yn Ynys Môn, ond mae gwerthu'r math yma o niferoedd mewn cyn lleied o amser yn dipyn o sioc.

"Mae'n beth da, achos mae'n dangos brwdfrydedd ac mae'n dangos bod awydd i ddod i'r Eisteddfod."

Ychwanegodd nad oedd ehangu'r maes carafanau presennol yn opsiwn "ymarferol" ar hyn o bryd, ond bod disgwyl i'r cyngor sir gyhoeddi rhestr yn fuan o feysydd eraill fyddai ar gael i eisteddfodwyr.

Dydi'r Eisteddfod ddim yn cadw rhestr aros ar gyfer y maes carafanau, sydd yn dal tua 800 carafán a 200 o bebyll.

Bydd y Brifwyl yn cael ei chynnal ym Modedern rhwng 4 a 12 Awst.

Pynciau Cysylltiedig